Jūs atrodaties šeit

Atbalsts tūrisma pakalpojumu dažādošanai

Ekonomika
Lauku attīstība

Nākamā gada sākumā esošie tūrisma pakalpojuma sniedzēji varēs pieteikties atbalstam šo pakalpojumu dažādošanai. Projektus pieņems 2014. gadā no 2. janvāra līdz 31. janvārim.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 773 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.

Projektu iesniegumu pieņemšana 10. kārtai šajā pasākumā notiks 2014. gadā no 2. janvāra līdz 31. janvārim ar kopējo pieejamo publisko finansējumu aktivitātei „Tūrisma pakalpojumu dažādošana” – 890 000 eiro apmērā.

Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2. stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Lauku attīstības programmas pasākumi.

LAD informācija

Pievienot komentāru