Jūs atrodaties šeit

LAD uzsācis ES platību maksājumu avansu izmaksu

Ekonomika
Grāmatvedība

LAD no šā gada 22. oktobra uzsācis platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem.

Uzsākta pakāpeniska vienotā platību maksājuma (VPM) avansa izmaksa lauksaimniekiem līdz 50% apmērā, bet avansa maksājums lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA) – līdz 70% apmērā.

MLA likmes 2013. gadā būs nemainīgas – tādas kā līdz šim, attiecīgi par 1. kategoriju – 17,44 Ls/ha (25 eiro/ha), par 2. kategoriju – 27,91 Ls/ha (40 eiro/ha) un par 3. kategoriju – 40,47 Ls/ha (58 eiro/ha).

LAD ir sagatavojis platību maksājumu grafiku līdz 2013. gada beigām, to var apskatīt LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu administrēšanas laiku būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas neprecizitātes, to atrisināšana.

Lēmumu par 2013. gada platību maksājumu piešķiršanu un to izmaksu LAD veiks līdz 2014. gada 30. jūnijam.

LAD informācija

Pievienot komentāru