Jūs atrodaties šeit

Grozījumi MK noteikumos saistībā ar pāreju uz eiro

Ekonomika
Grāmatvedība

2013. gada 12. novembra noteikumi Nr. 1304 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”” papildina MK noteikumu Nr. 827 pielikumos esošos pārskatus ar norādēm, ka summas tajos ir norādāmas eiro.

Iesniedzot darba devēja ziņojumu (MK noteikumu Nr. 827 3. pielikums) par 2014. gada janvāri, 4. un 5. ailē darba ienākumus un aprēķinātās obligātās iemaksas, kā arī 8. ailē ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli un 9. ailē uzņēmējdarbības riska valsts nodevu norāda eiro, bet precizētos darba ienākumus un obligātās iemaksas par 2013. gada decembri 6. un 7. ailē norāda latos.

Precizējot darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par laikposmu līdz 2013. gada 31. decembrim, naudas summas norāda latos. Aizpildot noteikumu Nr. 827 4. un 5. pielikumu par laikposmu līdz 2013. gada 31. decembrim, naudas summas norāda latos.

Saskaņā ar Ministru kabineta2013. gada 5. novembra noteikumiem Nr. 1249 „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014. gadā” 2014. gadā riska nodeva ir noteikta 0,36 EUR apmērā.

Saskaņā ar MK 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1210 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” 2014. gadā mēneša neapliekamais minimums ir noteikts 75 eiro apmērā un atvieglojums par apgādībā esošu personu – 165 eiro apmērā.

Ar MK 2013. gada 29. oktobra noteikumiem Nr. 1209 „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12.oktobra noteikumos Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”” eiro ir pārrēķinātas summas, kas noteikumos iepriekš tika norādītas latos. Dienas nauda komandējumiem Latvijā ir noteikta 6 eiro apmērā.

Ar MK 2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr. 983 „Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi”” izdarītas vairākas izmaiņas kases operāciju uzskaitē saistībā ar pāreju uz eiro. Attiecībā uz eiro un latu vienlaicīgas apgrozības periodu, kā arī uz periodu, kad lati tiek nomainīti uz eiro, uzņēmumam ir kases operācijas vai skaidras naudas atlikumi latos, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • uzņēmums iekārto atsevišķu kases grāmatu kases operācijām latos, ja kases grāmata sagatavota papīra reģistra veidā;
  • kases grāmatā atsevišķi uzskaita kases operācijas latos, ja kases grāmatu kārto elektroniski, izmantojot datorprogrammu, un kases operācijas, kā arī skaidrās naudas atlikumus uzņēmuma kasē reģistrē pa valūtu veidiem vienā kases grāmatā.

Kases grāmatā norādīto 2014. gada 1. janvārī kasē esošo skaidrās naudas atlikumu latos pārrēķina uz to ekvivalentu eiro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un „Euroieviešanas kārtības likuma” 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Ja „Euro ieviešanas kārtības likumā” noteiktajā latu un eiro vienlaicīgas apgrozības periodā vai latu skaidras naudas nomaiņas periodā pret eiro, vai pēc šī perioda beigām attiecīgi kases ieņēmumu vai izdevumu orderos norāda skaidro naudu latos, papildus norāda arī Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu.

Linda Puriņa, LLKC Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru