Jūs atrodaties šeit

Grozījumi iepirkumu procedūras kārtībā

Ekonomika
Grāmatvedība

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri jāievēro jaunas robežas, kad iepirkumu procedūra nav jāpiemēro.

Saistībā ar pāreju uz eiro izdarīti grozījumi MK noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”. Lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot noteikumos noteikto iepirkumu procedūru, ja piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 70 000 eiro vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 170 000 eiro. Tāpat jāņem vērā, ka summas, kas norādītas latos, pēc 2013. gada 31. decembra jāpārrēķina uz eiro atbilstoši „Eiro ieviešanas kartības likuma” normām.

Plašāka informācija minētajos MK noteikumos.

MK noteikumu informācija

Pievienot komentāru