Jūs atrodaties šeit

Covid-19 skartie uzņēmēji var pieteikties ALTUM atbalsta programmām

Ekonomika
Grāmatvedība

Krīzes skartie uzņēmumi neatkarīgi no nozares kopš 25. marta var pieteikties ALTUM jaunajiem atbalsta instrumentiem – garantijām banku kredītu brīvdienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

Garantijas banku kredītu brīvdienām ļaus bankām atlikt pamatmaksājumu summas uz laiku līdz diviem gadiem, un pieejami apgrozāmo līdzekļu aizdevumi ar atvieglotiem nosacījumiem, kas paredzēti uzņēmējiem, kuriem būtiski samazinājies darbības apjoms.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš skaidro: “Mēs, ALTUM, kopīgi ar valdību un bankām esam gatavi operatīvi palīdzēt uzņēmumiem pārvarēt grūtības, kuras radušās Covid-19 negatīvās ietekmes dēļ. Kopējā abu jauno finanšu instrumentu pozitīvā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību pārsniegs 900 miljonus eiro. Domājot par klientu ērtībām un pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, esam izveidojuši zvanu centru, lai attālināti nodrošinātu konsultācijas par abām jaunajām ALTUM atbalsta programmām Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Vienlaikus uzņēmējiem ir pieejami arī visi pārējie ALTUM piedāvātie atbalsta instrumenti, tajā skaitā finansējums biznesa uzsācējiem, finansējums dažāda kalibra MVU (mazie un vidējie uzņēmumi), aizdevumi lauksaimniecības zemes iegādei, Zemes fonda pakalpojumi un citi”.

Svarīgi:

* Garantijas banku kredītu brīvdienām un krīzes apgrozāmie līdzekļi paredzēti tikai vīrusa Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem.

* Lai saņemtu ALTUM atbalstu, uzņēmumam jābūt ilgtermiņā dzīvotspējīgam un jāpierāda, ka atbalsts palīdzēs pārdzīvot krīzi un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību.

* Par garantiju kredīta brīvdienām jāinteresējas pie savas bankas, līdzīgi arī ar apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem – primāri par apgrozāmajiem līdzekļiem jākonsultējas ar banku. Ja banka aizdevumu nepiešķir, jāvēršas ALTUM.

* ALTUM zvanu centrs darbosies katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. 26655309, e-pasts: info@altum.lv.

* Zvanu centrs konsultē tikai par ALTUM piedāvātajām atbalsta programmām. Par citiem atbalsta veidiem saistībā ar Covid-19 iespējams sazināties pa Valsts kancelejas sadarbībā ar Tet izveidoto vienoto diennakts tālruni 8345.

Par ALTUM kredīta brīvdienu garantiju:

* Garantiju piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī kredītiestāde ir apliecinājusi, ka likviditātes atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes rezultātā.

* Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem komersantiem, tajā  skaitā lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs.

* Tā segs līdz 50% no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī).

* Maksimālais termiņš – investīciju aizdevumiem un līzingam – 6 gadi; apgrozāmiem līdzekļiem – 3 gadi.

* Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019. gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 miljonus eiro.

* Garantija tiks sniegta par jauniem vai esošiem apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, ja kredītiestāde pagarinās līgumu darbības termiņu, kā arī par esošiem investīciju aizdevumiem un finanšu līzingu, ja kredītiestāde atliks pamatsummas maksājumus līdz diviem gadiem un, ja nepieciešams, pagarinās finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu.

* Garantija paredzēta visām uzņēmējdarbības nozarēm, vienlaikus ievērojot noteiktos valsts atbalsta nozaru ierobežojumus (piemēram, azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču tirdzniecība u. c.).

* Garantijas tiks sniegtas līdz 2020. gada 31. decembrim.

Par ALTUM aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem:

* Aizdevumu piešķirs, ja uzņēmums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī uzņēmums var pierādīt, ka atbalsts ir nepieciešams Covid-19 ietekmes dēļ, kā arī to, ka papildu finansējums palīdzēs atgūties un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību.

* Finansējums pieejams MVU, kā arī lieliem komersantiem, tajā  skaitā lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs.

* Aizdevuma summa ir līdz 1 miljonam eiro, bet ne vairāk kā: 1) 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019. gada kopējā apgrozījuma,

2) vai divkāršs uzņēmuma izmaksātais kopējais atalgojuma apjoms (t. sk. sociālās iemaksas) 2019. gadā,

3) vai pamatots nepieciešamais likviditātes apjoms darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12 mēnešiem.

* Aizdevuma termiņš ir līdz 3 gadiem, aizdevuma atmaksas uzsākšanu var atlikt līdz 12 mēnešiem.

* Aizdevumam ir būtiski samazinātas nodrošinājuma prasības, ņemot vērā uzņēmuma aktīvus, kā arī samazināta % likme.

* Aizdevumi tiks izsniegti līdz 2020. gada 31. decembrim.

ALTUM informācija