Jūs atrodaties šeit

Brīdina par lauksaimnieku apkrāpšanas shēmu

Ekonomika
Grāmatvedība

Valsts policijā vasaras un rudens periodā no zemniekiem un zemnieku saimniecībām ir saņemti iesniegumi par lauksaimniecības produkcijas izkrāpšanu. Zemniekiem tika izkrāpta saražotā lauksaimniecības produkcija ne mazāk kā 100 000 eiro apmērā.

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins informē un brīdina:

“Aptaujājot zemniekus, tika secināts, ka viņu saimniecībās ierodas persona, kura stādās priekšā kā produkcijas uzpirkšanas uzņēmuma pārstāvis, ar piedāvājumu iegādāties saražoto produkciju, piedāvājot samaksu, kas ir augstāka par tirgus cenu. Saņemot piekrišanu pārdot produkciju, uzpircējs lūdz tās paraugus ar mērķi noteikt tās kvalitāti. Pēc neilga laika  uzpircējs sazinās ar zemnieku saimniecību, kuru viņš bija apmeklējis iepriekš un izsaka savu piedāvājumu produkcijas iegādē. Tā kā visos gadījumos piedāvājumā izteiktā cena bija augstāka par produkcijas tirgus vērtību, zemnieki bez ierunām ir piekrituši darījumam. Veicot darījumus ar zemniekiem, uzpircējs uzrāda savus personas apliecinošus dokumentus un uzņēmuma pilnvaru, kā arī iesniedz pirkuma līgumu un pavaddokumentus. Līgums ar zemnieku saimniecību tiek sastādīts šķietami ticamā veidā, taču izmeklēšanas laikā ir noskaidrots, ka līgums nav spēkā esošs, jo gan pilnvara, gan zīmogs ir viltots, lai gan uzņēmums, kuru it kā persona pārstāv, ir eksistējošs. Līgumā norādītajā termiņā uzpircējs neveic apmaksu par iegādātajām precēm, saņemot zvanus no zemnieka  ar lūgumu veikt apmaksu, no pircēja tiek saņemti dažādi aizbildinājumi kāpēc apmaksa nav veikta. Tā kā zemnieks ir pārliecināts, ka uzpircējs ir reāli pastāvošs uzņēmējs, viņš uzreiz nevēršas ar iesniegumu Valsts policijā par krāpšanas faktu, bet gaida pārskaitījumu no uzņēmuma. Tikai tad, kad zemnieks ir sazinājies ar uzņēmumu, kurš it kā ir iegādājies lauksaimniecības produkciju ar pēcapmaksu, tiek secināts, ka lauksaimniecības produkcija ir izkrāpta.

Lai izvairītos no šāda veida krāpšanām, pirms slēgt vienošanos par saražotās produkcijas pārdošanu, zemniekam ir jāpārliecinās par  uzņēmuma, kas vēlas to iegādāties, eksistenci un vai persona, kura pārstāv uzņēmumu, tur strādā un ir tiesīga slēgt šādus darījumus. Gadījumos, kad pircējs par lauksaimniecības produkciju zemniekam piedāvā lielāku samaksu virs tirgus vērtības, vajag pievērst pastiprinātu uzmanību, jo šāds fakts, iespējams, norāda uz iespējamo krāpšanu.

Kriminālprocesa ietvaros  ir atklāta šāda organizēta grupa, kuras dalībniekiem ir piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, bet nav izslēgts, ka nākotnē, pielietojot līdzīgu krāpšanas shēmu, no  zemniekiem var tikt izkrāpta saražotā lauksaimniecības produkcija.

Ja zemnieku saimniecība konstatē šādus lauksaimniecības produkcijas krāpšanas gadījumus, lūgums nekavējoties vērsties ar iesniegumu Valsts policijā.”

Pārliecinieties par sadarbības partneriem!

Informāciju papildina un iesaka LLKC juriste Kristīne Cimermane: “Pirms veikt jebkuru darījumu, ir jāpārliecinās, vai konkrēts uzņēmums pastāv, kas ir uzņēmuma paraksttiesīgās personas, kāds ir tā saimnieciskās darbības veids.

Aktuālo informāciju var pārbaudīt, piemēram Lursoft (https://www.lursoft.lv/) datu bāzē. Ziņas par nodokļu maksātājiem, tai skaitā fiziskām personām, saimnieciskās darbības veicējiem, var pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā (https://www6.vid.gov.lv/).

Protams, vienkāršākais veids ir sazināties ar pašu uzņēmumu un noskaidrot, vai konkrētā persona ir uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis un/vai darbinieks.

Uzmanība ir jāpievērš arī automašīnām, kas pārvietos pārdoto produkciju. Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapā var pārliecināties, vai noteiktā transporta numurzīme atbilst noteiktai automašīnai (marka, modelis).

Pirms darījumiem, īpaši, ja tā būs ilgstošāka sadarbība, kuras ietvaros būs vairāki savstarpēji saistīti darījumi, vēlams noslēgt līgumu.

Parakstot līgumus, noteikti ir jāpārliecinās par sadarbības partnera pārstāvības tiesībām. Vēlams ir lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka līgumus un darījumu apliecinošus dokumentus paraksta dokumentos norādītā persona.

Īpaši jauniem sadarbības partneriem vajadzētu izvērtēt iespēju lūgt priekšapmaksu (avansa maksājumu) par piegādāto produkciju, tas ļaus pārliecināties par sadarbības partneru patieso nolūku.

Pats galvenais ir būt modriem, arī ikdienas steigā rast laiku, pārliecināties par sadarbības partneriem un iepazīt tos!”