Jūs atrodaties šeit

ALTUM garantija – labs palīgs bankas kredīta saņemšanai

Ekonomika
Grāmatvedība

Attīstības finanšu institūcijas ALTUM garantijas lauksaimniekiem ir laba iespēja tikt pie kredīta un attīstīties, ja ar savu ķīlu komercbankā nepietiek, – spriež zemnieki, kuri patlaban Vidzemē ceļ modernus piena lopkopības kompleksus. Turklāt bieži vien ALTUM kredīta garantija tiek apvienota ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) sniegto atbalstu.

Svarīgi zināt, vai būs finansējums

Vislielākā interese lauksaimniekiem ir par pasākumu  “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, kur atbalsts tiek sniegts ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādē un lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Patlaban LAD tiek vērtēti jau iepriekš iesniegtie projekti, taču plānots, ka jaunu pieņemšana pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” varētu notikt šī gada rudenī – oktobrī. Savukārt jauna projektu iesniegšanas kārta investīciju atbalsta pasākumā mazajiem lauksaimniekiem izsludināta maijā.

Lai lauksaimnieks īstenotu LAD projektu, ir svarīgi zināt, vai klientam būs atbilstošs finansējums. Tādēļ lielākoties LAD nosaka termiņu, kādā ir jāuzsāk projekta īstenošana un jāiesniedz dokumentācija, ka tā rīcībā (paša līdzekļi, bankas aizdevums, ALTUM  garantija) ir finansējums projekta īstenošanai. Lai gan lēmums par grantu vai iesniegums par granta projektu bankai var kalpot kā labs nodrošinājums, ne reti klienta ekspozīcija finanšu iestādē ir jau liela, un ALTUM  garantija var būt labvēlīgs faktors pozitīva lēmuma pieņemšanai.

“Sadarbība ar ALTUM vienmēr bijusi savstarpēji mērķtiecīga, jo gan LAD, gan finanšu institūcija dara visu, lai atbalstītu lauksaimniekus,” saka LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža un akcentē: “Dienests konsultē lauksaimniekus, vērtē projektus, kontrolē to īstenošanas gaitu, bet ALTUM sniedz papildu atbalstu finanšu jomā.”

Ar ALTUM garantijām ir iespējams apvienot visas LAD programmas – gan ar lauksaimniecību saistītus, gan nesaistītus pasākumus.

Vajadzīgi lieli ieguldījumi

SIA “Naukšēni”, kas specializējas graudkopībā un piena lopkopībā, ALTUM  kredītu garantiju izmantojuši pirmoreiz. Uzņēmuma valdes locekle Gunta Bole atzīst: “Lai uzceltu modernu piena kompleksu, ir vajadzīgi lieli ieguldījumi. Saimniecībai visas fermas ir vecas, krietni nolietojušās. Var pat teikt, ka attiecībā uz piena lopkopību laiks bija apstājies. Tāpēc izlēmām būvēt jaunu kompleksu. Bet bankai tikai ar jaunās fermas ieķīlāšanu nepietika, vajadzēja lielāku ķīlu. Tā arī nonācām līdz ALTUM. Ja nebūtu šīs garantijas, varētu gadīties, ka kredītu SEB bankā arī nedabūtu.”

Uzņēmums “Naukšēni” ir saņēmis 3,652 miljonu eiro kredītu liellopu kūts kompleksa “Lejasbolles” fermas būvniecībai ar piecu gadu atmaksas grafiku un iespēju to pagarināt vēl uz pieciem gadiem. Šis projekts saņēmis LAD atbalstu. ALTUM  kredīta garantija ir 27,3% jeb 997 000 eiro no aizdevuma summas.

“Rēķinām, ka līdz ar jauno kompleksu varēsim palielināt izslaukumus, ražot vairāk piena, ka ieguldījumi pie saprātīgas piena cenas varētu atpelnīties vēlākais desmit gadu laikā. Tas ir liels solis uz priekšu nākotnē,” tā G. Bole.

Neatbilda labturības prasībām

Arī Naukšēnu pagasta zemnieku saimniecības “Tiltgaļi” saimnieks Māris Bošs neslēpj, ka 20 gadus vecā ferma bija savu nokalpojusi un neatbilda labturības prasībām. Tāpēc uzcelts jauns komplekss 200 govīm.

Modernizācija “Tiltgaļos” tiek īstenota divos posmos. Pirmajā kārtā LAD tika iesniegts projekts “Jaunas liellopu kūts un kūtsmēslu krātuves celtniecība”, kuras izmaksas lēšamas vairāk nekā 570 tūkstošu  eiro apmērā. No SEB bankas ilgtermiņa aizdevuma 577 347 eiro apmērā ALTUM garantija veido 60% jeb 346 408 eiro. Savukārt modernizācijas otrajai kārtai, kurā tiek celta slaukšanas zāle un piena bloks, finansējums ir 750 000 eiro. No šīs summas LAD atbalsts ir divām trešdaļām līdzekļu, saņemta arī ALTUM  garantija. “Modernizējot saimniecību, palielinājies liellopu skaits, aug apgrozījums,” uzsver M. Bošs.

Labāki nosacījumi

Lai kredīta garantijas būtu vēl pievilcīgākas, šī gada sākumā būtiski uzlaboti izsniegšanas nosacījumi. Neatkarīgi no aizdevuma veida un atbalstāmā pasākuma garantijas sedz līdz 80% no finanšu pakalpojuma summas. Ir palielināts arī maksimālais kopējais vienam saimnieciskās darbības veicējam izsniedzamo garantiju apjoms. Turpmāk tas varēs sasniegt vienu miljonu eiro. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām un mežsaimniecības pakalpojumu sabiedrībām esošo garantiju apmērs ir attiecīgi 3,5 miljoni un 2 miljoni eiro. Tāpat turpmāk garantijas pieejamas ne tikai  aizdevumiem investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem, bet  arī finanšu līzingam un finanšu līzinga limitam, faktoringam, banku garantiju limitam un kredītvēstulei.

Pērnā gada nogalē spēkā bija 114 ALTUM  lauksaimnieku garantijas par kopējo summu 12,6 miljoni eiro.

ALTUM informācija
Foto: ALTUM

Foto Galerija: