Jūs atrodaties šeit

Vēl neizmantotās iespējas lauksaimniecībā

Citi

ALTUM valdes loceklis  Jēkabs Krieviņš par to, kā Attīstības finanšu institūcija ALTUM ar savu pieredzi un finansēm var nākt talkā Latvijas lauksaimniekiem:

– Pēdējos gados piedzīvoti  lauksaimniecībai sarežģīti apstākļi, kas ietekmē daudzu lauku saimnieku darbu.  Būt labi informētam ir vislabākā “stratēģija”, tāpēc vēlos pastāstīt par iespējamiem risinājumiem, ja nākas saskarties ar neražu un biznesa apgrozījuma kritumu. Daudzus jautājumus var atrisināt, taču svarīgi to darīt laikus, vēršoties pie sava finansētāja – vai tā būtu komercbanka, ALTUM vai kāds cits.

Lauksaimniecība ir nozīmīga nozare ALTUM izsniegto aizdevumu un garantiju portfelī. Ar mūsu iesaisti īstenoti vairāk nekā 3000 projektu, mūsu kredītportfelī šajā nozarē šobrīd ir vairāk nekā 116 miljoni eiro.  Mēs neesam komercbanka, ar bankām sadarbojamies nevis konkurējam, un finansējam tādus projektus, kur valsts saskata atbalsta nepieciešamību un banku finansējums ir ierobežots.

– Smaga sezona aizvadīta, arī iepriekšējā sezona bija grūta lietavu dēļ. Kas ir svarīgākais, kas  šobrīd jāņem vērā?

– Galvenais un svarīgākais – ja ir grūtības ar finanšu grafiku, laikus doties pie sava finansētāja, lai meklētu risinājumu. Katrs gadījums ir individuāls, un es varu runāt tikai ALTUM vārdā. Taču ir dažādas iespējas, tai skaitā pagarināt aktuālā finansējuma atmaksas termiņu. Mēs labi pazīstam lauksaimniecības uzņēmumu vajadzības un izprotam sezonalitātes un citas ražošanas cikla svārstības, un mēs kā daudzu Latvijas lauksaimnieku finanšu partneris noteikti esam ieinteresēti savu klientu finanšu ilgtspējā.

Es ieteiktu, pirmkārt, plānot apgrozāmos līdzekļus un darīt to laikus. Lai arī lauksaimniecībā ir salīdzinoši prognozējams ražošanas cikls, nereti uzņēmēji apgrozāmo līdzekļu sagādi atliek uz pēdējo brīdi. Resursu plānošana ļaus izvairīties no situācijas, kad vienīgais un galvenais finansētāja izvēles kritērijs ir naudas saņemšanas ātrums. Ne mazāk būtiska ir  iespēja atlikt saistību izpildi, kas ir svarīgi tādās sezonās kā aizvadītā. Ņemot vērā klimatiskās pārmaiņas, arī nākotnē ik pa laikam būs izaicinājumi, tādēļ ļoti svarīgi ir vērtēt nosacījumus, uz kādiem nauda tiek piesaistīta, un  finansētāju iespējas grūtos brīžos nākt pretī un pārskatīt šos nosacījumus. Redzam, ka daļa lauksaimnieku pie dažādiem sadarbības partneriem ir noslēguši līgumus ar labiem apmaksas nosacījumiem un cenu, bet nav pievērsuši uzmanību soda sankcijām, ja netiek piegādāta produkcija plānotajā apjomā vai kvalitātē. Tādēļ, lūdzu, lasiet līgumos un vērtējiet tos arī no iespējamās neražu gadu perspektīvas, jo vairākiem labiem gadiem var sekot daži slikti gadi. Mēs rēķināmies, ka klientam var rasties problēmas, un mums šādām situācijām ir gadu gados pārbaudīti risinājumi. Un, protams, – apdrošināšanas polises, kuru  izmaksas labas ražas gados var  šķist kā papildu  tēriņi, bet krīzes gados tas būs neatsverams glābiņš. 

Otrkārt, mazināt optimismu resursu plānošanā. Liela kļūda ir naudas plānošana, ņemot vērā tikai labos gadus un labās ražas. Ja paskatāmies uz pēdējiem trīs gadiem, katru gadu kādā no Latvijas reģioniem ir bijušas problēmas – izsala sējumi, lietavas, sausums.

 

– Kā rīkoties, ja banka atsaka finansējumu nodrošinājuma trūkuma dēļ?

– Ja nodrošinājums nav pietiekams, ALTUM var komercbankai piedāvāt kredīta garantiju līdz 80% apmērā no piešķirtā aizdevuma. Mums ir noslēgti līgumi ar visām lielākajām bankām, kas nodarbojas ar lauksaimnieku kreditēšanu. Garantija, kas paredzēta lauku un lauksaimniecības attīstībai, tiek izsniegta līdz 10 gadiem. Janvārī valdība apstiprināja jaunus Zemkopības ministrijas izstrādātus garantiju programmas noteikumus, palielinot gan vienam uzņēmējam pieejamos garantiju limitu, gan atceļot virkni līdzšinējo ierobežojumu noteiktām saņēmēju grupām un noteiktiem finanšu pakalpojumiem. Tagad garantiju var piemērot arī finanšu līzingam un finanšu līzinga limitam, faktoringam, banku garantiju limitam un kredītvēstulei. Maksimālais garantiju apjoms ir 1 miljons eiro vienam uzņēmējam vai saistītu uzņēmumu grupai un 3,5 miljoni  eiro – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībām. Būtiski, ka šī garantija tiek izsniegta jauna bankas aizdevuma gadījumā, proti, vecas saistības šādi garantēt nevar. Tādēļ, ja ir situācija, ka banka atsaka finansējumu,  jo jums pietrūkst nodrošinājuma, noteikti jautājiet bankai par ALTUM garantijas piesaisti.  

– Vai ALTUM tikai garantē banku aizdevumus, vai arī pati izsniedz jaunus aizdevumus?

– Izsniedzam lauksaimniekiem  arī tiešos aizdevumus, kad banka kādu iemeslu dēļ finansēšanā nepiedalās. Te noteikti vēlos izcelt ALTUM apgrozāmo līdzekļu aizdevumus, ja nepieciešama nauda izejvielu un materiālu iegādei, kā arī citām saimniecības darbības vajadzībām.  Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pie mums var saņemt ar mazākām nodrošinājuma prasībām. Tas nozīmē, ka  varam piešķirt summu, kas lielāka par nodrošinājumu, ko lauksaimnieks var mums sniegt. Šī aizdevuma limits ir 1 miljons eiro individuāliem saņēmējiem un 2,85 miljoni eiro – lauksaimniecības kooperatīviem. Šis ir aizdevums, ko var piešķirt uz laiku līdz 2 gadiem. Būtiski, ka tas nav paredzēts, lai risinātu kādus finanšu sarežģījumus, nomaksātu nodokļu parādus vai atdotu aizdevumu bankai. Atsevišķos gadījumos ļoti efektīvs ir arī ALTUM pārvaldītā zemes fonda reversās nomas risinājums, kuru pieminēšu nedaudz vēlāk.

Tāpat lauksaimniekiem pie mums ir pieejams mazais aizdevums lauku teritorijās, kurš paredzēts nelieliem un vidēja mēroga lauksaimniekiem (apgrozījums līdz 70 000 eiro), kā arī zivsaimniekiem gan esoša biznesa attīstīšanai, gan jauna sākumam. Aizdevumu summa šajā programmā ir līdz 100 tūkstošiem eiro, termiņš –  līdz 10 gadiem (līdz 15 gadiem – projektiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, būvniecību un renovāciju).  Šajā programmā piedāvājam arī apgrozāmos līdzekļus summā līdz 35 tūkstošiem eiro ar termiņu līdz 3 gadiem, bet aizdevumiem līdz 25 tūkstošiem eiro ir būtiski samazinātas prasības nodrošinājumam un aizdevumi pieejami bez ķīlas, tikai ar personīgo galvojumu. Šis aizdevums ir īpaši piemērots jaunajiem lauksaimniekiem un mazajām saimniecībām, kuriem vēl nav pietiekama darbības vēsture bankas aizdevuma saņemšanai.

– Kā naudas resursu sagādē var palīdzēt reversā noma?

– Reversās nomas būtība ir lauksaimniecības zemes pārdošana Zemes fondam ar garantētām zemes nomas un atpakaļpirkuma tiesībām. Tas nozīmē, ka, pārdodot zemi fondam, lauksaimnieks iegūst finanšu resursus un saglabā tiesības lietot zemi, un pēc pieciem gadiem to atpirkt par garantētu cenu, kas fiksēta jau brīdī, kad zeme tiek pārdota fondam. Tādējādi saimniecībai jau reversās nomas darījuma brīdī būs zināma cena, par kādu tā varēs savu īpašumu no Zemes fonda atpirkt, un šo cenu neietekmēs nekustamā īpašuma cenu svārstības.

Šis pakalpojums ir iemantojis lauksaimnieku popularitāti un mēs redzam, ka zemnieki to bieži izmanto saimniecības finanšu plūsmas stabilizēšanai un darbības attīstīšanai. Reversās nomas darījumā iegūtos resursus mūsu klienti izmanto, piemēram, lai iegūtu naudu tehnikas iegādei, ja nauda tam nav pieejama bankā, apgrozāmajiem līdzekļiem, kad banka lielu esošo kredītsaistību dēļ saimniecībai nevar izsniegt jaunu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, kā arī, lai norēķinātos ar piegādātājiem.  Klienti novērtē skaidrus un pārskatāmus līguma nosacījumus – noslēdzot reversās nomas darījumu ar Zemes fondu, uzreiz tiek noteikta zemes atpakaļpirkuma cena un termiņš, kā arī tiek noslēgts zemes nomas līgums.

– Kā reversās nomas darījumos tiek noteikta zemes cena?

– Zemes fonds īpašumu iegādājas par cenu, kas atbilst īpašuma vidējai tirgus cenai pārdošanas brīdī mīnus 10%.  Īpašuma nomas cena gadā ir 5% no pirkuma summas, nomas maksa tiek sadalīta četros vienādos maksājumos. Nomas ar atpakaļpirkumu termiņš ir pieci gadi, un, kā jau minēju, saimniecība īpašumu atpirkt var par  garantētu cenu.

– Ko vēl finansē ALTUM lauksaimniecības nozarē?

– Bez jau minētajiem finansējuma veidiem, kas ir garantijas, apgrozāmie līdzekļi un aizdevumi investīcijām, ALTUM piešķir arī aizdevumus lauksaimniecības zemes iegādei (līdz 430 tūkstošiem eiro), tāpat pieejami investīciju aizdevumi līdz 2,85 miljoniem eiro. ALTUM ir uzsākusi īpašu energoefektivitātes atbalsta programmu, kur pieejams finansējums dažādiem energoefektivitātes risinājumiem, tostarp lauksaimniekiem, nepalielinot slogu uz esošo naudas plūsmu.

– Noslēgumā, kāds ir jūsu  padoms lasītājiem?

– Mums ir liela lauksaimniecības finansēšanas pieredze. Ja saziņā ar savu banku esat nonākuši līdz kādam ierobežojumam, kas liedz saņemt vajadzīgo finansējumu, aicinu savā bankā interesēties par ALTUM garantiju, kas var palīdzēt saņemt naudu un saņemt to vajadzīgajā apjomā. Savukārt ar ALTUM ekspertiem aicinu konsultēties  par apgrozāmo līdzekļu piesaisti.  Mūsu zemākās  nodrošinājuma prasības apgrozāmo līdzekļu saņemšanai var būt atbalsts kā mūsu  klientiem, tā arī tiem lauksaimniekiem, kas  iepriekš ALTUM apgrozāmos līdzekļus nav izmantojuši. Vienlaikus jāpiebilst, ka ar saviem klientiem kopīgi varam risināt aktuālos finanšu sarežģījumus, taču nevarēsim būt  vecu finanšu “caurumu” aizlāpītājs, kā arī pie citiem finansētājiem radušos problēmu “ātrā palīdzība”.  Novēlu sekmīgi pārvarēt grūtības, mēs, ALTUM, esam visā Latvijā, lai jums palīdzētu.

Plašāk par ALTUM pakalpojumiem lauksaimniekiem – www.altum.lv