Jūs atrodaties šeit

Pievienot komentāru

Apmācības par dārzeņu un kartupeļu integrēto audzēšanu

Aicinām apmeklēt trīs dienu apmācības projekta  Nr. 14-00-L11114-000133 „Dārzeņu un kartupeļu integrētas audzēšanas tehnoloģijas” ietvaros.  

Apmācības notiks no 10. līdz 12. februārim. Apmācību sākums 10. februārī plkst. 10.00 Ozolniekos, Rīgas ielā 34,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā un 12. februārī  z/s „Meistari” Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā.

Apmācību tēmas:

 1. Integrētās audzēšanas vispārējie nosacījumi.
 2. Dārzeņu pamatprasības integrētai audzēšanai.
 3. Kartupeļu integrētās audzēšanas īpatnības.
 4. Galveno dārzeņu grupu integrētās audzēšanas īpatnības.
 5. Kartupeļu šķirņu piemērotība integrētai audzēšanai.
 6. Dārzeņu šķirņu piemērotība integrētai audzēšanai.
 7. Uzglabāšana un kartupeļu kvalitāte, izmantojot integrēto audzēšanu.
 8. Uzglabāšana un dārzeņu kvalitāte, izmantojot integrēto audzēšanu.
 9. Praktiskās nodarbības:
 1. Augmaiņas plānošana konkrētai dārzeņu kultūrai vai kartupeļiem, pēc uzdevumā dotiem nosacījumiem.
 2. Nepieciešamā dārzeņu vai kartupeļu produkcijas daudzuma, piegādes tirgum  aprēķins pēc uzdevumā dotiem nosacījumiem.
 3. Augsnes skābuma pH praktiskā noteikšana (metodika). Paraugdemonstrējums augsnes skābuma noteikšanā. Praktiskais uzdevums augsnes skābuma pH noteikšanai, izmantojot dalībnieku atvestos augsnes paraugus. Iegūto rezultātu analīze un interpretācija.
 4. Dārzeņu un kartupeļu uzglabāšanas nosacījumi, atbilstoši integrētās audzēšanas prasībām.  Saimniecības un dalībnieku atvesto kartupeļu un dārzeņu paraugu analizēšana. To atbilstība tirgus kvalitātes prasībām. Iegūto rezultātu interpretācija.
 5. Pastāvīgais darbs apmācību noslēgumā ārpus nodarbību laika.

Lektori: Māris Narvils, Imants Missa

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

100 % no apmācību izmaksām tiek finansētas no ES ELFLA līdzekļiem, nav nepieciešams personas līdzfinansējums.

Pieteikšanās un plašāka informācija par apmācībām pie Māra Narvila, mob. tālr. 29609943, e-pasts: maris.narvils@llkc.lv, vai Imanta Missas mob. tālr. 29442671, e-pasts: imants.missa@llkc.lv

datums: 
Otrdiena, Februāris 10, 2015 līdz Ceturtdiena, Februāris 12, 2015
Nozare: 
Kategorija: 
LLKC
Vieta: 
LLKC centrs
Adrese: 
Reģions: