Jūs atrodaties šeit

Noticis augkopības pedagogu izbraukuma seminārs Bulduros

Augkopība

Maijā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Bulduru tehnikumu organizēja profesionālās kompetences pilnveides semināru “Digitālās un modernās tehnoloģijas dārzkopībā” lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem.

Tehnikuma direktore Ieva Vincovska iepazīstināja ar Bulduru tehnikumu, tā attīstības un nākotnes plāniem. Tika runāts arī par izglītojamo ikdienas mācību procesu un prakšu iespējām. Tehnikums sadarbojas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, un šogad 87 izglītojamajiem ir iespēja apgūt darba vidē balstītas mācības.

Darba diena tika sadalīta vairākās daļās, ļaujot pedagogiem gan iegūt teorētiskas zināšanas, gan aplūkojot dzirdēto praksē.

Bulduru tehnikums lepojas ar savu viedo “i-dārzu”, kurš tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Botāniskā dārza pētniekiem, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes un SIA “Galantus” ainavu arhitektiem, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem. Šī projekta ietvaros tiek veidota robotizēta, autonoma platforma “Latvijas i-dārzs”, kas nodrošina augu monitoringu un kopšanas funkcijas, kā arī ražošanas procesu automatizāciju un digitalizāciju. Viedais “i-dārzs” saņēmis 2022. gada Latvijas gada balvu būvniecībā nominācijā “Teritorijas labiekārtošana”. Darbs viedā dārza attīstīšanā  turpinās, jo projektam paredzēta arī 2. un 3. kārta.

Vērtīgas zināšanas par pētniecību bija iespējams iegūt, apmeklējot tehnikuma Augu biotehnoloģiju laboratoriju, kurā ikdienā izglītojamie veic praktiskos darbus un nodarbojas ar pētniecību. Ar Lauku atbalsta dienesta finansējumu pilnveidota materiāli tehniskā bāze, iegādātas dažādas iekārtas. Laboratorijas vadītāja atzīst, ka lielākā problēma esot  darbinieku piesaiste, kuri prastu un būtu gatavi ar iegādātajām iekārtām darboties.

Mācību siltumnīcās pedagogiem bija iespēja gūt zināšanas par siltumnīcas apgaismojuma regulēšanas, ūdens apgādes, siltumapgādes un augu barošanas iekārtām Bulduru tehnikuma agronomijas tehniķa vadībā.

Katra no 12 lauksaimniecības nozares profesionālajām iestādēm saņēma SIA Agrochema Latvia sagādātos mācību uzskates līdzekļus, lai augkopības pedagogi tos varētu izmantot savās augkopības nodarbībās. Paldies sadarbības partnerim!

Visas dienas garumā bija iespēja uzdot lektoriem sev interesējošus jautājumus un iegūt profesionālas atbildes. Seminārs bija kupli apmeklēts un pedagogi vienojās rudenī tikties nākamajās mācībās Vidzemē.

Dita Mauraga,
LLKC Tālākizglītības nodaļas izglītības projektu vadītāja

Foto: Maija Sirvide

 

Foto Galerija: