Jūs atrodaties šeit

Pļaušanas serviss 2017

Augkopība
Lopkopība

“Pļaušanas servisa” ziņas 22. jūnijā

Mainīgie laikapstākļi daudzviet kavē siena gatavošanu. Kvalitatīvu skābbarību no zālājiem pašreiz vairs nevar sagatavot, jo zāle ir pāraugusi.

Pirmais pļāvums jau lielākajā daļā lauku ir nopļauts skābbarībai. Vēl uz pļaušanu rindā var gaidīt zālāji ar vēlo āboliņu (jūlija 1. dekādē). Dabīgo pļavu zelmeņi un zālāji ar stiebrzāļu pārsvaru pļaujami tikai sienam, jo šo nenopļauto augu barības vērtība ik dienu strauji samazinās.

Lucernai arī ir pienācis pēdējais brīdis pļaušanai, tā jau ir sākusi ziedēt, un zaļās masas raža palielinās uz kokšķiedras rēķina. Precīzāka informācija par zālājiem redzama EXCEL failā.

Zāle zied, un tāpēc šonedēļ vispiemērotākā tā ir vainagu darināšanai.

LUSTĪGU LĪGOŠANU!

“Man patīk Jāņ’dienas gunskurs,

Ap kuru tiek dziedāts un diets,

Nobaudot alu un sieru,

No pašmāju piena kas siets.” (M. Binduka)

''Pļaušanas servisa'' ziņas 16.06.2017

Mainīgie laikapstākļi daudzviet vēl kavē lopbarības gatavošanu.

Stiebrzāļu maisījumi visos Latvijas reģionos jau sasnieguši ziedēšanas stadiju, šie zālāju maisījumi jau pāraug un ir derīgi vairs tikai siena gatavošanai un arī tikai stipri viduvējas kvalitātes. Nenopļautiem laukiem jāgaida stabilāki laikapstākļi, lai savāktu sienu.

Visā Latvijā vēl nenovāktie lucernas un āboliņa zālāju lauki nekavējoties ir jāgatavo skābbarībā. Proteīna līmenis arī šiem zālājiem jau ir nokrities zem 20%.

ZĀLE JĀPĻAUJ.

Precīzāka informācija EXCEL failā.

''Pļaušanas servisa'' ziņas 07.06.2017

Skābbarības gatavošana Latvijā sāk uzņemt apgriezienus. Priecē ziņas, ko saņemam par jau sagatavoto skābbarību.

Ņemot vērā nestabilos laika apstākļus - te vietām līst, te sausums ņem virsroku, zāles attīstība tomēr notiek. Zālāju sausnas raža no hektāra pa nedēļu, izņemot Kurzemi, praktiski ir dubultojusies. Kurzemē zāles masa bija lielāka jau pagājušajā nedēļā, tāpēc ražas pieaugums nav tik liels.

Stiebrzāļu maisījumi visos Latvijas reģionos sasnieguši vārpošanas stadiju, kokšķiedra tajos sasniegusi 22 - 25% - tātad šie zālāju maisījumi jau pāraug un kvalitatīvu skābbarību vairs iegūt nevarēs. Nenopļautiem laukiem jāgaida stabilāki laikapstākļi, lai savāktu sienu.

Savukārt lucerna visā Latvijā sasniegusi stiebrošanas stadiju, dodot ziņu, ka tā jāsāk pļaut, jo proteīns ir 20% un kokšķiedra arī jau gandrīz sasniegusi 20%. Pēc nedēļas šie zelmeņi sāks pāraugt. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, kokšķiedras saturs ir palielinājies par 2-5%, bet kopproteīna saturs tādā pašā apmērā samazinājies, aks nozīmē, ka pašlaik ir labākais brīdis pļaušanai.

Tikmēr sarkanais āboliņš vēl ir aktīvā augšanas stadijā. Lai arī proteīns sācis slīdēt uz leju, kokšķiedra vēl arvien ir salīdzinoši zema. Varam pļaut, bet varam arī, uzmanīgi vērojot, nedaudz pieaudzēt masu.

Arī bioloģiskajos zālājos ir līdzīga tendence, kokšķiedras saturs palielinās, bet kopproteīns samazinās.

Precīzāka informācija EXCEL failā.

 

''Pļaušanas servisa'' jaunākā informācija par 4. jūniju

Svētdien pēcpusdienā visā Latvijas teritorijā tika paņemti nākamie zāles paraugi, lai noteiktu zālāju ražību.

LLKC speciālisti secinājuši, ka Kurzemē zālāju masas palielināšanās temps ir bijis viszemākais Latvijā. Masu vēl ir palielinājušas stiebrzāles (+57%), kas jau ir piemērotas gan tikai siena gatavošanai, jo praktiski ir savārpojušas. Lucerna nedēļas laikā masu ir palielinājusi pavisam nedaudz, un no lucernas ir jāgatavo skābbarība.

Zemgalē zāle ir augusi ļoti intensīvi, jo masa ir praktiski divkāršojusies, lucernai – gandrīz trīskāršojusies.

Vidzemē un Latgalē zālāji arī ir auguši intensīvi un divkāršojuši masu.  Precīzāki dati – Excel tabulā.

Par kvalitātes rādītājiem aktualizēsim informāciju ceturtdien.

“Pļaušanas servisa” ziņas par 31. maiju

Spītējot vēlīnam pavasarim, aukstumam un sausumam dažviet, zāles masa sasniegusi pļaušanas laiku.

Kurzemē šonedēļ ir intensīvi jāgatavo skābbarība no laukiem, kuros pārsvarā ir stiebrzāles un arī lucerna, jo kokšķiedra pārsniedz 21% no sausnas. Kopproteīna rādītāji jau ir zemi stiebrzālēm, tikai nedaudz virs 10% no zāles sausnas. Lucernai kopproteīna rādītājs vēl ir labs – virs 21%, un zāles masa arī virs 20 t/ha. Var gatavot daudz un kvalitatīvu skābbarību. Bioloģiskajām saimniecībām skābbarība ir jāgatavo intensīvi, jo lauki nav mēsloti un kvalitātes rādītāji samazināsies daudz straujāk.

Sarkanajā āboliņā, neskatoties uz lielo masu, vēl zems ir sausnas un kokšķiedras daudzums, bet salīdzinoši augsts proteīns – virs 23%. Sarkanā āboliņa laukiem vēl dažas dienas varam atļaut augt.

Zemgalē zāles masa nav tik liela kā Kurzemē, bet no laukiem, kuros stiebrzāles sastāda vairāk par 50%, šonedēļ vajadzētu sagatavot labas kvalitātes skābbarību, jo kopproteīns ir virs 16% un sausna ~20%. Prieks par tiem, kuri jau ir sagatavojuši skābbarību no pirmā pļāvuma.

Lucernas lauki nupat jau izskatās, ka ir gatavi pirmajam pļāvumam.

Sarkanajam āboliņam sausnas un kokšķiedras rādītāji ir samērā zemi, kas liecina, ka tas vēl intensīvi aug.

Bioloģiskajām saimniecībām, ja vien nav liels sarkanā āboliņa īpatsvars zālājā, ir intensīvi jāgatavo skābbarība, lai nezaudētu proteīna daudzumu barībā.

Vidzemē zāle intensīvi aug, bet stiebrzāļu lauki ir jāgatavo skābbarībā, lai arī šogad varat viegli nodrošināt augstus izslaukumus. Zāles sausnas raža no hektāra ir virs 1,2 t. Kopproteīna rādītāji ir virs 15%, kas ļauj sagatavot teicamu skābbarību un vēlāk ražot lētāk pienu.

Sarkanajam āboliņam kopproteīns ir nedaudz zem 20%, kas ir viszemākais Latvijā, bet, skatoties sausnas un kokšķiedras rādītājus, šķiet, ka tas vēl intensīvi aug. Gaidīsim nākamās nedēļas analīžu rezultātus.

Bioloģiskie zemnieki – gatavojiet skābbarību!

Latgalē stiebrzāļu lauku ražība ir salīdzinoši laba, un skābbarības gatavošana ir sākusies. Neskatoties uz lietus mākoņiem, šonedēļ ir jāgatavo skābbarība no laukiem, kuros pārsvarā ir stiebrzāles.

Lucerna aug ļoti strauji, masa ir laba, un ir jāgatavojas skābbarības gatavošanai.

Sarkanais āboliņš arī aug, bet par tā pļauju runāsim nākošnedēļ, saņemot nākošos paraugu analīžu rezultātus.

Precīzie zāles paraugu analīžu rezultāti pa reģioniem ir pieejami Excel tabulā pielikumā.

Lietus, kas pašlaik pārstaigā Latviju, praktiski vissvētīgākais ir jau novāktajiem laukiem, jo ātrāk būs labs atāls.

Lai zāle labāk ataugtu un saglabātos kvalitatīvs zelmenis, ieteicamais stiebrzāļu pļaušanas augstums ir 8–10 cm, lucernai – 5 cm.

Precīzākas konsultācijas un ieteikumus saņemsiet pie LLKC lopkopības un augkopības speciālistiem visā Latvijā

P.S. Neaizmirstiet arī par zālāju mēslošanu!

30.05. “Pļaušanas servisa” ziņas 

Šonedēļ zemniekiem Latvijā jāsāk gatavot skābbarība. Lai to palīdzētu sagatavot kvalitatīvāk, arī šogad LLKC piedāvās Pļaušanas servisu!

Zāles paraugi vienreiz nedēļā tiks ņemti Kurzemē (Saldus pusē), Zemgalē (Aizkrauklē), Vidzemē (Beverīnas novadā) un Latgalē (Krāslavas pusē).

Pirmdienās uz laboratoriju Jelgavā no katra reģiona nogādās stiebrzāļu, sarkanā āboliņa, lucernas paraugus, kuros noteiks sausnas, kopproteīna un kokšķiedras daudzumu.

Paraugi tiks ņemti katru nedēļu līdz jūnija vidum.

Precīzā informācija par zālāju ražību un kvalitātes rādītājiem pieejama EXCEL tabulā.

 

Materiālu sagatavoja

Silvija Dreijere un Daiga Baltiņa, LLKC lopkopības speciālistes