Jūs atrodaties šeit

Ozolnieki | Seminārs kazkopībā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Kazkopības biedrību organizē semināru par kazu audzēšanas aktuālajiem jautājumiem un pārraudzības darba organizāciju.

Mērķauditorija: nozares interesenti, esošie pārraugi kazkopībā kvalifikācijas paaugstināšanai, personas, kuras vēlas iegūt pārrauga tiesības kazkopībā vienā ganāmpulkā un citi, kam aktuāla kazkopība.

Apmācību struktūra: klātienes nodarbības.

Apmācību norise: 11.-12.12.2019. sākums plkst. 09:30

Norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Galvenās apmācību tēmas: piena un gaļas kazu audzēšanas programmas, kazu ēdināšana, eksterjera vērtēšana, pārraudzības organizācija, M3 programma, ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistrācija. Pēc mācībām iespēja nokārtot eksāmenu kazu pārraudzībā un snieguma pārbaudē.

Lektori: Latvijas Kazkopības biedrība, LLU, LLKC, Lauksaimniecības datu centrs, Zemkopības ministrija.

Seminārs ir bezmaksas.

Eksāmens pārraudzībā un snieguma pārbaudē: 15,00 eiro t.sk. PVN

Pieteikšanās līdz 09.12.2019. šeit: https://www.mitto.me/kazkopiba-11/pieteikties

Kontaktinformācija: LLKC Tālākizglītība Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Kontaktinformācija: 
LLKC Tālākizglītība Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv
datums: 
Trešdiena, Decembris 11, 2019 līdz Ceturtdiena, Decembris 12, 2019
Kategorija: 
LLKC
Vieta: 
LLKC centrs
Adrese: 

Pievienot komentāru