Jūs atrodaties šeit

Pievienot komentāru

Augkopība

Valsts Lauku tīkla pasākumā „Demonstrējumi lauku saimniecībās „ ietvaros tika ierīkots demonstrējums augkopībā .

19. jūlijā visi tika laipni aicināti uz Valkas novada Vijciema pagasta z/s ”Piekalnes”,  kur notika lauku diena – seminārs par tēmu – „ Kaitēkļu un slimību ierobežošana ziemas kviešu, vasaras miežu un kartupeļu stādījumos izmantojot konvencionālo un integrēto saimniekošanas metodi „. Kā arī interesentiem tika dota iespēja iepazīties ar jaunākajām kartupeļu šķirnēm un to raksturojumiem pārtikas, cietes un čipšu ražošanai , kuras audzē  z/s „Piekalnes „

    Seminārā piedalījās arī demonstrējuma zinātniskā vadītāja Mg.lauks. Ilze Priekule, kas interesentus iepazīstināja ar integrētās saimniekošanas principiem. Integrētā augu aizsardzība ir visu pieejamo kaitīgo organismu kontroles metožu izvērtēšana un sekojoša piemērotu pasākumu pielietošana, lai novērstu kaitīgo organismu populācijas attīstību un citas ekonomiski attaisnojamas līmeņa intervences formas, lai samazinātu vai minimizētu draudus cilvēku veselībai un videi.. Integrētā augu aizsardzība ir pamatota ar kaitīgo organismu un slimību kontroli, kur īpaša uzmanība ir pievērsta kultūraugiem atbilstošiem agrotehniskiem pasākumiem un augu aizsardzības līdzekļu lietošanai pamatojoties uz lauku apsekojumu datiem , kaitīgo organismu prognozēm un kaitīgo organismu kritiskajiem sliekšņiem.

    Demonstrējuma uzdevums bija ieviest integrētās laukaugu audzēšanas metožu izmantošanu saimniecībā.  Veicot kaitīgo organismu monitoringu sējumos pieņemt lēmumus par kaitīgo organismu un slimību ierobežošanu,  pamatojoties uz to attīstības līmeni un dinamiku. Novērtēt iegūtās ražas kvalitāti atkarībā no pielietojamās audzēšanas metodes, kā arī  novērtēt ekonomisko efektivitāti katrā kultūraugu audzēšanas sistēmā.

     Ziemas kviešu ‘Kranich‘ demonstrējums tika ierīkots laukā Nr.1 ar platību 1.9 ha, kurā tika uzskaitīta labību laputs, kviešu lapu dzeltenplankumainība, kviešu lapu pelēkplankumainība, graudzāļu miltrasas un sniega pelējuma izplatība un attīstības dinamika. Laukā Nr. 2 ar platību 4 ha ziemas kvieši ‘Kranich’ tika audzēti ar konvencionālo metodi. Lauki intensīvās augšanas periodā tika apsekoti katru nedēļu , kopā 10 reizes, lai novērotu kā attīstās slimības un kaitēkļi. Izplatoties kviešu slimībām, kad tās būtiski var ietekmēt ražas kvalitāti un daudzumu, tika nolemts laukus miglot ar fungicīdu Imput 0,8 l/ha, miglojums tika veikts 2. jūnijā. Uz laiku tika apturēta slimību izplatība un labība varēja izvārpot un veidot ražu.

     Vasaras mieži  ‘Waldemar’ demonstrējums tika  ierīkots laukā Nr.3 ar platību 1.0 ha, kurā tika uzskaitītas labību laputis, ievu-auzu laputis un miežu tīklplankumainibas izplatība un attīstības dinamika. Laukā Nr 4 ar platību  27 ha vasaras mieži ‘’Waldemar’ veģetācijas  periodā tika apsekoti  katru nedēļu  kopā 9 reizes. Strauji attīstoties miežu tīklpankumainībai un sasniedzot 20 % izplatību,  konsultējoties ar saimnieci  2. jūnijā lauks tika miglots ar fungicīdu Tango Super  0,8 l/ha, kas apturēja straujāku slimību izplatību un līdz ar to cerību iegūt augstāku ražu, jo vasarāju sējumi izskatījās labi.  Novērojot  aktīvu laputu darbība , 18.jūnijā lauks  tika miglots ar insekticīdu  Decis Mega 0,15 l/ha, kuram klāt tika pievienots augšanas regulators  Terpāls 1.0 l/ha, lai novērstu miežu vārpu lūšanu.

      Kartupeļu demonstrējuma stādījums tika ierīkots laukā Nr. 5  ar platību 9,0 ha, kurā tika uzskaitītas kartupeļu lakstu puves, kartupeļu lakstu sausplankumainības, kā arī kartupeļu lakstu lapgrauža izplatība un attīstības dinamika. Aktīvās veģetācijas laikā lauks tika apsekots katru nedēļu, kopā 6 reizes.. Stādījumam tika veikti divi profilaktiskie miglojumi pret lakstu puvi 28. jūnijā ar fungicīdu  Infinito 1,5 l/ha un 11. jūlijā ar fungicīdu Gloria 2.0 l/ha kopā ar insekticīdu  Actaru 0,07 kg/ha kartupeļu lapgraužu ierobežošanai.

    Pie kartupeļu lauka saimniecības īpašniece Ināra Pakalna pastāstīja par jaunākām kartupeļu šķirnēm gan pārtikai, gan cietes pārstrādei, gan čipšu ražošanai.  Z/s  „Piekalnes” ir oficiālais kartupeļu selekcijas un pavairošanas kompānijas „Norika „ pārstāvis Latvijā. Saimniece pastāstīja par savu pieredzi kartupeļu integrētā audzēšanā jo Alojas cietes rūpnīca jau vairākus gadus pieņem tikai integrēti audzētus kartupeļus cietes ražošanai.

    Tika veikti kontrolrakumi vairāk nekā 10 šķirnēm, un interesenti varēja salīdzināt bumbuļu lielumu un skaitu zem cera, kā arī salīdzināt kartupeļus vizuāli.

     Lauku dienas apmeklētāji atzina, ka šāda veida lauku dienas nepieciešamas, jo tā tiek iegūtas jaunas zināšanas un atziņas tālākai saimniekošanai. Diskusijas laikā graudaudzētājus satrauca fakts, ka būs jāatsakās no vasaras rapša audzēšanas, jo nebūs kodnes ar ko kodināt sēklas, pamatojoties uz Eiropas Savienības lēmumu, jo Vidzemē ir pietiekoši lielas vasaras rapša sējplatības.

Ar demonstrējuma rezultātiem varēs iepazīties noslēguma seminārā gada beigās.

Sagatavoja Valmieras KB jaunākā speciāliste augkopībā Ilona Krūmiņa