Jūs atrodaties šeit

Pievienot komentāru

Augkopība

Lai uzsāktu dalību programmās „Skolas auglis” vai „Skolas piens”, pretendentam ir jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta (LAD) Klientu reģistrā un jāsaņem apstiprinājums. Ja apstiprinājums attiecīgajai programmai ir saņemts iepriekšējos mācību gados, tad atkārtots apstiprinājums jaunajam mācību gadam nav nepieciešams.

LAD atgādina, ka līdz 2013. gada 20. septembrim iesniegumu dalībai atbalsta programmā „Skolas auglis” kārtējā mācību gadā var iesniegt produktu ražotāji, tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes, saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolas ēdināšanu, lai nodrošinātu augļu un dārzeņu piegādi skolēniem vispārējās izglītības iestādēs 2013./2014. mācību gadā. Līdz 2013. gada 15. septembrim vispārējās izglītības iestādes iesniedz atbalsta pretendentam informāciju par dalību programmā kārtējā mācību gadā.

Pretendenti programmā „Skolas piens” var būt izglītības iestādes, piena produktu izplatītāji – saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolas ēdināšanu, piena produktu ražotāji, ja tie piegādā piena produktus izglītības iestādei vai pašvaldības.

Plašāka informācija par programmām, kā arī informācija atbalsta saņēmējiem pieejama mājaslapāwww.lad.gov.lv izvēlnē ES atbalsts / Tirgus veicināšanas pasākumi.

 

LAD informācija