Jūs atrodaties šeit

Lopkopība

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis reģionālos medijus informē par centra aktualitātēm

LLKC šā gada nozīmīgākie darbi veicami mazās lauku uzņēmējdarbības attīstīšanā, jo īpaši jauniešu vidū, kā arī mazo ražotāju produkcijas noieta palielināšanā. Par šā gada aktualitēm Mārtiņš Cimermanis informēja Latvijas novados strādājošos žurnālistus Valsts Lauku tīkla Sekretariāta pasākumu ietvaros 11. aprīlī Zemkopības ministrijas rīkotajā tradicionālajā reģionālo mediju preses dienā. Tās tēma bija: Aktualitātes Latvijas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā 2013. gadā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedalās starptautiskā izstādē Rāmavā

No 4. līdz 7. aprīlim izstāžu kompleksā Rāmava notika 21. starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, mežkopības un lauku celtniecības izstāde Pavasaris 2013. Tajā piedalījās arī SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) un Valsts Lauku tīkls (VLT), lai informētu par savu plašo pakalpojumu klāstu lauksaimniekiem.

 

Tiek izsludināta saimniecību pieteikšanās uz Valsts dotāciju pasākumu "Interešu grupas"

Ar vadlīnijām iespējams iepazīties LLKC birojā Ozolniekos Lopkopības nodaļā 216. kabinetā, Augkopības nodaļā 218. kabinetā, kā arī Aizkraukles, Balvu, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas un Preiļu reģionālajās nodaļās.

Tālrunis uzziņām 63050220. Elektroniskais pasts:janis.kazotnieks@llkc.lv.

Iespēja pieteikties pasākumam "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana"

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla pasākuma "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana"ietvaros līdz 2013. gada 24. aprīlim aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.

Zemnieku saimniecības Ozoli saimniekošanas principi ļāvuši sasniegt labus rezultātus piena lopkopībā un augkopībā

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) projektaBERAS Implementation ietvaros 2012. gada martā sāka sadarbību ar zemnieku saimniecību Ozoli un tās īpašnieku Andri Kalniņu, lai iepazītos ar viņa saimniekošanas metodēm, kas ir dabai draudzīgas un vienlaikus spēj dot labus rezultātus gan piena lopkopībā, gan augkopībā.

Starptautiskā izstādē Rāmavā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs informēs par saviem pakalpojumiem

No 4. līdz 7. aprīlim izstāžu kompleksā Rāmava notiks 21. starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, mežkopības un lauku celtniecības izstāde Pavasaris 2013. Tajā piedalīsies arī SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), lai informētu par savu plašo pakalpojumu klāstu lauksaimniekiem.

Valsts atbalsts ciltsdarbam 2013. gadā

2013. gada 14. martā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tika publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 64 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai”. Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikumos 2013. gadā valsts atbalsts par vaislas dzīvnieku sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu ir Ls 13 837 156 apmērā.

Profesionālo lauksaimniecības skolu audzēkņi no Eiropas valstīm iepazīstas ar LLKC

Jau ceturto gadu pēc kārtas Smiltenes tehnikums–profesionālā vidusskola piedalās Leonardo da Vinci sadarbības programmā. Šāgada pasākumu ietvaros vienpadsmit jaunieši – profesionālo lauksaimniecības skolu audzēkņi no Holandes, Dānijas, Zviedrijas, Austrijas un Latvijas apmeklēja arī SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Ozolniekos, lai iepazītos ar tā darbu un gūtu informāciju par kazkopības nozari Latvijā.

Valsts atbalsts lauksaimniecībai 2013. gadā

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2013. gada 2. februārī tika publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” (15.01.2013. MK noteikumi Nr. 39). Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikts 2013. gada valsts atbalsts lauksaimniecībai, kas tiek piešķirts Ls 6 926 145 apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt fiziskas vai juridiskas personas, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

LLU zinātniskajā konferencē piedalās arī LLKC konsultanti

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā 21. un 22. februārī notika LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Valsts Lauku tīkla organizētā zinātniski praktiskā konferenceLauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai. Tā bija veltīta augstākās lauksaimniecības izglītības Latvijā 150 gadu jubilejai. Konferencē ar referātiem uzstājās arī vairāki Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultanti.

Lapas