Jūs atrodaties šeit

Zemgales reģions

ATCELTS! Ozolnieki | Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecības iegūšana

ATCELTS! Izmaiņām sekojiet līdzi LLKC mājaslapā un sociālajos tīkos.
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē apmācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem-personām, kuras smidzina augu aizsardzības līdzekļus.

ATCELTS! Ozolnieki | Lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi

ATCELTS! Izmaiņām sekojiet līdzi LLKC mājaslapā un sociālajos tīkos.
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē vienas dienas apmācības “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību mērķauditorija: lauksaimniecības dzīvnieku pārvadātāji, pavadoņi un savākšanas centru darbinieki.

ATCELTS! Ozolnieki | Augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības pagarināšana

ATCELTS! Izmaiņām sekojiet līdzi LLKC mājaslapā un sociālajos tīkos.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ozolniekos organizē apmācības apliecības pagarināšanai 2. klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 16.03.2020. plkst. 9.00 – 16.00

ATCELTS! Ozolnieki | Kursi gaļas liellopu pārraudzības, snieguma pārbaudes uzsākšanai

ATCELTS! Izmaiņām sekojiet līdzi LLKC mājaslapā un sociālajos tīkos.

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē pamatmācību gaļas šķirņu liellopu ganāmpulku pārraugiem apliecības pirmreizējai ieguvei.

Apmācību struktūra: klātienes nodarbības un patstāvīgais darbs mājās. Noslēgumā eksāmens.

Meža nozares konference 2018

Meža un saistīto nozaru pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam izvirzīto rādītāju izpilde, kā arī debates par meža īpašniekiem turpmāk nepieciešamo atbalstu no ES fondiem, būs galvenās tēmas šī gada Meža nozares konferencē, kura 28. novembrī notiks Jelgavā.

Konferencē sniegs arī aktuālo informācija par ES nozīmes biotopu kartēšanu meža zemēs, kā arī valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM informēs par pieejamo atbalstu meža nozares uzņēmumiem.

Demonstrējuma lauka diena par kartupeļu lapu slimību ierobežošanu Ozolnieku novadā

LLKC aicina uz demonstrējuma lauka dienu šī gada 26. augustā par kartupeļu lapu slimību ierobežošanu Ozolnieku novadā. Pasākuma mērķis ir attīstīt un pilnveidot kartupeļu lakstu puves ierobežošanas stratēģijas integrētās augu aizsardzības ietvaros.

Lauka dienā piedalīsies speciālisti no LLKC, Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības, Valsts augu aizsardzības dienesta, firmām Bayer un Syngenta, zemnieku saimniecības „ Amoliņi”.