Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
18. Jūlijs 2013.
 • Augkopība
Ik gadu jūlijs ir ķiršu ražas laiks. Patlaban tiek vākti saldie ķirši, turpinās skābo ķiršu lasīšana. Lielākajā daļā Latvijas straujā ziedēšanas laika dēļ skābajiem ķiršiem mazāk kā citus gadus aizmetās augļi...
10. Jūlijs 2013.
 • Lauku attīstība
Vecajās ES dalībvalstīs kooperācijas kustība vērtējama kā spēcīga, tajās bāzējas arī 91 starpvalstu un starptautiskais kooperatīvs. Lai stiprinātu kooperācijas kustību visā ES un pastiprinātu to ietekmi...
10. Jūlijs 2013.
 • Lauku attīstība
Dabas radīto zaudējumu apmēri tika apspriesti Politikas koordinācijas sanāksmē, kurā no Latvijas piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas izpilddirektore Evija Gunika un LLKC ES...
10. Jūlijs 2013.
 • Lauku attīstība
COPA–COGECA Sekretariāts sagatavojis dokumenta projektu par definīcijas „beigu atkritumi” kritērijiem kompostam un digestātam (digestāts rodas biogāzes ražošanas procesā. Digestāts ir līdzīgs kompostam, to var...
10. Jūlijs 2013.
 • Lauku attīstība
Visi mēs nākam no bērnības, un katram noteikti ir saglabājušās atmiņas par toreiz baudītajiem garšīgajiem mājās ceptajiem pīrāgiem, cepumiņiem un citiem gardumiem. Kaut ko ļoti līdzīgu piedāvā arī Rēzeknes...
10. Jūlijs 2013.
 • Grāmatvedība
Sākot ar 1. jūliju, darba devējam, reģistrējot jaunu darbinieku, jānorāda viņa profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Toties, sākot ar augustu, (iesniedzot ziņojumu par jūliju) jānorāda darba...
10. Jūlijs 2013.
 • Grāmatvedība
Zemkopības ministrija informē, ka 2013. gada platību maksājumu sezonā Lauku atbalsta dienests (LAD) pastiprināti vērtēs, vai persona, kura piesaka lauksaimniecības zemi ES platībmaksājumiem, ir faktiskā zemes...
10. Jūlijs 2013.
 • Grāmatvedība
Pagarināts termiņš valsts atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) iegādei līdz 2014. gada 30. jūnijam un palielināta aizdevuma maksimālā summa vienai saimniecībai no 100 000 līdz 300 000...
10. Jūlijs 2013.
 • Grāmatvedība
Paplašināts komersantu loks, kuri varēs saņemt atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai. To nosaka 2013. gada 4. jūlijā spēkā stājušies grozījumi MK noteikumos Nr. 775 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas...
10. Jūlijs 2013.
 • Lopkopība
Lielākajā daļā ES valstu šajā ražas sezonā tiek prognozētas augstas dzīvnieku barības cenas, jo klimatiskie apstākļi nav labvēlīgi lopbarības kultūraugu audzēšanai. Šādas prognozes izskanēja jūnijā notikušajā...
10. Jūlijs 2013.
 • Lopkopība
Pēc piena kvotu atcelšanas ES likumdošanai un atbalsta mehānismiem būtu jāmazina piena cenu straujās svārstības, jānodrošina pienācīgi ienākumi piena ražotājiem un jāgarantē, ka piena ražošana notiek visā ES...
10. Jūlijs 2013.
 • Lopkopība
Lai veicinātu kautuvju veidošanu reģionos, izstrādāti jauni noteikumi, kas attiecas uz zemas kapacitātes (mazjaudas) kautuvēm, kurās kauto dzīvnieku gaļu realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū. 2013. gada...
10. Jūlijs 2013.
 • Augkopība
Masu plašsaziņas līdzekļos parādās arvien vairāk materiālu par glifosātu, tā kaitīgumu videi un cilvēkam, bet maz ir plašas informācijas par glifosāta izmantošanu lauksaimniecībā, īpaši augkopībā, kur to lieto...
10. Jūlijs 2013.
 • Augkopība
Kompensācijas izmaksu slimību vai kaitēkļu dēļ zaudētas ražas gadījumā paredz viens no ES lauksaimnieku organizācijas COPA–COGECA priekšlikumiem, ko iesniegs topošajai augu veselības režīma nodrošināšanas...
10. Jūlijs 2013.
 • Augkopība
Lauku atbalsta dienests informē, ka 2013./2014. mācību gadā noteiktas šādas 100 g augļu un dārzeņu (turpmāk – produkti) porciju kompensācijas pamatlikmes (t.sk. PVN): Ls 0,11 - par neiesaiņotiem produktiem; Ls...

Lapas