Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
20. Jūlijs 2017.
 • Lopkopība
Piena lopkopība
Lai veiksmīgi noritētu piensaimniecības ikdiena un saimniecības spētu iegūt plānoto piena daudzumu no ganāmpulka, svarīgas ir saimniecības rīcībā esošās rupjās lopbarības rezerves. Tā kā mūsu klimatiskajā zonā...
18. Jūlijs 2017.
 • Lauku attīstība
Lai īstenotu savas biznesa ieceres, ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis aicināts pieteikties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pasākumam “Laukiem būt!”, kura ietvaros plānota...
17. Jūlijs 2017.
 • Lopkopība
Zālēdāju projekts
Zālēdāju projekta ietvaros aicinām 27. jūlijā uz fermu dienu zemnieku saimniecībā “Dārznieki” par kvalitatīva zālāju apsaimniekošana lopkopības saimniecībā. Pasākuma tēma: „Virsaugu ietekmes vērtējums uz...
14. Jūlijs 2017.
 • Lopkopība
 • Tālākizglītība
LLKC Ozolniekos tiks rīkotas vienas dienas apmācības Dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem par labturības prasībām pārvadāšanas laikā. Mācību norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un...
13. Jūlijs 2017.
 • Lopkopība
Piena lopkopība, Zālēdāju projekts
LLKC Zālēdāju projekta ietvaros tika veikts izmēģinājums ar mērķi pētīt lopbarības pupu izēdināšanas lietderību slaucamo govju ganāmpulkā, kā arī to ietekmi uz piena pašizmaksu, salīdzinot ar importētajiem...
11. Jūlijs 2017.
 • Augkopība
Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski...
11. Jūlijs 2017.
 • Mežsaimniecība
Ministru kabinetā atbalstīti Zemkopības ministrijas sagatavotie grozījumi 2013. gada 5. marta MK noteikumos Nr. 118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās...
11. Jūlijs 2017.
 • Mežsaimniecība
Agromežsaimniecība ir viens no zemes izmantošanas veidiem, kas pie mums nav īpaši populārs, bet citās Eiropas valstīs to plaši pielieto un pazīst kā Agro Forestry . Kas ir agromežsaimniecība?...
11. Jūlijs 2017.
 • Grāmatvedība
Uzņēmumi, kuri reģistrējušies kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji, ir tiesīgi pirms budžetā maksājamās PVN summas par savām pārdotajām precēm vai pakalpojumiem atskaitīt piegādātājiem samaksāto PVN...
11. Jūlijs 2017.
 • Ekonomika
Laikā, kad pastāv liela konkurence un nepastāvīga ekonomiskā situācija, svarīgi katram saimniekam pašam sekot līdzi savas saimnieciskās darbības finanšu radītājiem. Saimniekiem jācenšas saimniekot efektīvi –...
11. Jūlijs 2017.
 • Augkopība
Dārzkopība
Viesojoties vienā no labākajām zemeņu audzēšanas saimniecībām Latvijā, gribas teikt kā tajā raidījumā: “Latvija var!” SIA “Lubeco” lauki atrodas Talsu novada Lubezerē. Saimniekots tiek kopš 2011. gada,...
11. Jūlijs 2017.
 • Citi
Atsākoties aktīvai būvdarbu sezonai, bieži vien būvdarbu vai remontdarbu gaitā rodas daudz dažādu jautājumu, kurus cenšamies risināt ar apkārtējo cilvēku palīdzību. Tomēr ikdienā satiekam cilvēkus ar...
11. Jūlijs 2017.
 • Grāmatvedība
Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredz augstākas valsts valodas prasības ārzemniekiem, kuri vēlas iegādāties lauksaimniecības zemi Latvijā. Ārzemniekiem, kuri pērk lauksaimniecības...
10. Jūlijs 2017.
 • Ekonomika
 • Lopkopība
Aitas un kazas, Zālēdāju projekts
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālisti veikuši aprēķinus par realizētā aitu dzīvsvara kilograma pašizmaksu LLKC Zālēdāju projekta izmēģinājumu saimniecībās, salīdzinot...
10. Jūlijs 2017.
 • Lauku attīstība
Vairāk nekā 70 mājražotāji un mazie pārtikas ražotāji pieteikušies dalībai izstādē “Riga Food 2017”, kur jau otro gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) organizē visu četru Latvijas...

Lapas