Jūs atrodaties šeit

Tālmācība

P%C4%81riet%20uz%20T%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbu

Kas var pieteikties mācībām?

Mācību programmā var pieteikties klausītāji ar jebkuras pakāpes sākotnējo izglītību. Kā arī klausītāji bez lauksaimniecības izglītības:

  • pārņemot apsaimniekošanā ģimenes īpašumā esošu saimniecību, personai programmu „Lauksaimniecības pamati” jāapgūst obligāti;
  • izstrādājot saimniecības attīstības projektus,piesaistot to īstenošanā ES finansu līdzekļus, programmas „Lauksaimniecības pamati” apgūšana ir vēlama;
  • dodoties lauksaimniecības darbu veikšanai Skandināvijas valstīs programmas „Lauksaimniecības pamati” apguve ir vēlama;
  • zināšanu līmeņa paaugstināšanai programmas apguve ir vēlama jebkuram cilvēkam uzsākot darbus lauksaimniecībā.

Kursi un kursu vadītāji:

Bioloģiskās saimniekošanas pamati

Savstarpējā atbilstība

Uzņēmejdarbības uzsākšana

Mazo kooperatīvu apmācība

LEADER

Lauksaimniecības pamati 170 stundas:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības pamati 180 stundas :

Jolanta Sūna-Strautiņa Tālr. 63007563, Mob. 22018942, e-pasts: jolanta.suna@llkc.lv

Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Правила перевозки животных:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Augkopības pamati 60 stundas:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Lopkopības pamati 60 stundas:

Rudīte Sanžarevska Mob.26148820 e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv