Jūs atrodaties šeit

Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) ir uzsācis saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšanu Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz 2021. gada 1. oktobrim.

Iepriekšēja pieteikšanās uz apmeklējumiem ir OBLIGĀTA! Vietu skaits grupās – ierobežots.

Saimniecību apmeklējumi

Norises vieta

Apmeklējuma kursa nosaukums

Apmeklējuma

norises laiks

Kontaktpersona         

Grupas

informācija

Programma

Latvija Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi 06.08.2020
Inga Freimane
Tālr.:    +371 25634417
  Programma
Austrija Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā 10.08.2020 līdz 13.08.2020
Dace Kalniņa
Tālr.: +371 28381477
Atcelts! Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 06.08.2020
Beāte Narnicka
Tālr.: +371 65723421
Tālr.: +371 26106121
  Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība – vietējās produkcijas noieta veicināšana mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju veidošana. 03.08.2020
Raimonda Ribikauska
Mobilais telefons: 26316459
  Programma
Latvija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. 25.08.2020
Iveta Vīdersone
Tālr.: +371 63481216
Tālr.: +371 28665129
Nokomplektēts! Programma
Latvija Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā 29.07.2020
Jana Tramdaha
Telefons: 63123452
Mobilais telefons: 20227566
  Programma
Latvija

Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos

28.07.2020 līdz 19.08.2020
Valda Empele
Tālr.: +371 64725958
Mob. tālr.: +371 29445406
  Programma
Latvija Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 12.08.2020 līdz 14.08.2020
Īrisa Roze - Posuma
Tālr. +371 29277011
  Programma
Austrija : Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs 04.08.2020 līdz 07.08.2020
Aija Vīgnere
Tālr.: +371 28675443
Atcelts! Programma
Latvija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas 18.08.2020
Īrisa Roze - Posuma
Tālr. +371 29277011
  Programma
Latvija

Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana-dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi.

06.08.2020
Elza Spodra Elste
tel: 29426188; e-pasts: elza.elste@inbox.lv
  Programma
Latvija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas 06.08.2020 līdz 07.08.2020
Aija Luse
Tālr.: +371 25483221
Nokomplektēts! Programma
Latvija Dzīvnieku ēdināšana (suga pēc izvēles- gaļas liellopi) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai 04.08.2020 līdz
Daiga Siliņa
Tālr.: +371 64207459
Mob. tālr.: +371 29188612
  Programma
Latvija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas 12.08.2020
Beāte Narnicka
Tālr.: +371 65723421
Tālr.: +371 26106121
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 05.08.2020
Dace Kalniņa
Tālr.: +371 28381477
  Programma
Latvija : Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība – vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana 11.08.2020 līdz 12.08.2020
Inga Avota
Tālr.: +371 63050220
Tālr.: +371 22577789
Nokomplektēts! Programma
Latvija

: Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

18.08.2020
Aiva Kasparoviča
Tālr.: +371 26263682 E-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv
  Programma
Latvija Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. 09.09.2020 līdz 10.09.2020

Anita Bērziņa,

tel.nr. 29227465; e-pasts: anita.berzina@llkc.lv

  Programma
Latvija

Dzīvnieku ēdināšana (suga pēc izvēles) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai.

14.08.2020
Alfons Spēks

tel.: 26460878

  Programma
Latvija

Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība

02.09.2020 līdz 03.09.2020
Inna Kolomijčuka
Tālr.:27824131
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 23.08.2020 līdz 26.08.2020
Daiga Mellere
Tel.: 20264175; 63323519
  Programma
Latvija

Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība

13.08.2020
Jana Tramdaha
Telefons: 63123452
Mobilais telefons: 20227566
Nokomplektēts! Programma
Igaunija

Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana

12.08.2020 līdz 14.08.2020
Anita Bērziņa,
tel.nr. 29227465; e-pasts: anita.berzina@llkc.lv
Nokomplektēts! Programma
Latvija Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana 20.08.2020
Jana Tramdaha
Telefons: 63123452
Mobilais telefons: 20227566
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 18.08.2020 līdz 19.08.2020
Daiga Mellere
Tel.: 20264175; 63323519
  Programma
Latvija Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana 26.08.2020
Kristīne Ragaine-Volnianko
Mob. tālr.:+371 26307940
  Programma
Latvija Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. 26.08.2020
Iveta Vīdersone
Tālr.: +371 63481216
Tālr.: +371 28665129
Nokomplektēts! Programma

Mežu apmeklējumi

Skatīt ŠEIT

Pasākuma mērķis ir nodrošināt saimniecību un mežu apmeklējumus saistībā ar noteiktu tematiku – konkrētām ilgtspējīgas saimniekošanas metodēm vai tehnoloģijām, saimniekošanas veida dažādošanu, dalību īsās piegādes ķēdēs, jaunu darījumdarbību un jaunu tehnoloģiju izstrādi, izmantošanu, meža noturības uzlabošanu un citiem lauksaimniecības vai mežsaimniecības jautājumiem. Tiek piedāvāti 30 dažādu tēmu apmeklējumi gan Latvijā, gan ārzemēs. Lai varētu piedalīties apmeklējumos, dalībniekiem ir jāpierāda iesaiste minētajās nozarēs, kā arī jārēķinās ar līdzmaksājumu.

Aicinām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā iesaistītos, piedalīties saimniecību un mežu apmeklējumos par aktuāliem tematiem.

 1. Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanas iespējas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā strādājošām saimniecībām, inovatīvi risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 2. Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 3. Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. (Latvija, Eiropa)
 4. Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana. (Latvija, Eiropa)
 5. Tauriņziežu audzēšanas agrotehniskie un ekonomiskie ieguvumi. (Latvija, Eiropa)
 6. Slāpekļa emisijas samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā - mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde. (Latvija, Eiropa)
 7. Lauksaimnieciskās ražošanas blakusproduktu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģijas, inovatīvu produktu ražošana. (Latvija, Eiropa)
 8. Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi. (Latvija, Eiropa)
 9. Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība. (Latvija, Eiropa)
 10. Dzīvnieku turēšana, mītņošana (suga pēc izvēles) dzīvnieku veselības nodrošināšanai un SEG emisiju mazināšanai. (Latvija, Eiropa)
 11. Dzīvnieku ēdināšana (suga pēc izvēles) ražības, veselības un ilgmūžības nodrošināšanai. (Latvija)
 12. Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 13. Kvalitatīvas lopbarības sagatavošana, zālāju apsaimniekošana (suga pēc izvēles). (Latvija, Eiropa)
 14. Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos. (Latvija, Eiropa)
 15. Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā. (Eiropa)
 16. Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana. (Latvija, Eiropa)
 17. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā. (Latvija, Eiropa)
 18. Sadarbības tīklu veidošanas pieredze pārtikas produktu ražotāju lokālo izejvielu piesaistē, dalība īsās piegādes ķēdēs. (Latvija, Eiropa)
 19. Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība - vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana. (Latvija, Eiropa)
 20. Lauksaimniecības būvju (noliktavu, tehnikas novietņu, graudu kalšu u.c.) rekonstrukcijas, būvniecības aktuālie jautājumi un tehnoloģiskie risinājumi. (Latvija, Eiropa)
 21. Kokaugu plantāciju un stādījumu izveide, mežaudžu ieaudzēšana. (Latvija, Eiropa)
 22. Meža apsaimniekošanas metodes aizsargājamās dabas teritorijās. (Latvija, Eiropa)
 23. Meža reproduktīvā materiāla ieguve un ražošana. (Latvija, Eiropa)
 24. Tehnikas un tehnoloģiju izmantošana privāto mežu apsaimniekošanā. (Latvija, Eiropa)
 25. Savvaļas dzīvnieku audzēšana ierobežotās meža platībās. (Latvija)
 26. Meža nekoksnes resursu ieguve un pārstrāde. (Latvija)
 27. Koksnes kā atjaunojamā dabas resursa loma bioekonomikā, inovatīvas un modernas koksnes pārstrādes tehnoloģijas, produktu izmantošanas iespējas. (Latvija, Eiropa)
 28. Sertificētu privāto mežu apsaimniekošana. (Latvija, Eiropa)
 29. Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai. (Latvija, Eiropa)
 30. Sabiedrībai sociāli nozīmīgu mežu apsaimniekošana un labiekārtošana. (Latvija, Eiropa)

Apmeklējumi tiek nodrošināti Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Projekta numurs:18-00-A00103-000001

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA