Jūs atrodaties šeit

LIFE programma

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību.

Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

Tiek izdalītas divas LIFE apakšprogrammas:

Vides apakšprogramma, kuras galvenās prioritātes ir:

 • Vide un resursu efektivitāte
 • Daba un bioloģiskā daudzveidība
 • Vides pārvaldība un informācija

Klimata pasākumu apakšprogramma, kuras galvenās prioritātes ir:

 • Klimata pārmaiņu mazināšana
 • Pielāgošanās klimata pārmaiņām
 • Klimata pārvaldība un informācija

Plašāka informācija par LIFE+ programmu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/easme/en/life

LIFE programme is a financial instrument of the European Commission (EC) for implementation of innovative and sustainable improvements of environmental quality and climate change.

The main objective of the LIFE programme is promotion of the implementation, development, and updating of the environmental and climate policy of the European Union (EU) by co-funding the projects that comply with the objectives of the LIFE programme and creating a value added for the EU. This programme is subject to the Regulation (EU) No. 1293/2013 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE).

The LIFE programme is structured in two sub-programmes:

The sub-programme for Environment. Main priorities of the sub-programme for Environment are:

 • Environment and Resource Efficiency
 • Nature and Biological Diversity
 • Environmental Governance and Information

The sub-programme for Climate Action. Main priorities of the sub-programme for Climate Action are:

 • Climate Change Mitigation
 • Climate Change Adaptation
 • Climate Governance and Information

Additional information about LIFE+ programme is available in European Commission website: https://ec.europa.eu/easme/en/life