Jūs atrodaties šeit

AgriCoopValue

Projekts: “Lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu sociālās vērtības monetizācija Eiropas lauku reģionos” / “Monetising the social value of agri-food cooperatives in rural Europe”

Saīsinātais nosaukums: AgriCoopValue

Programma: Erasmus+

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2020.-30.09.2022.

Vadošais partneris: Galīcijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija AGACA (Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias), Spānija

Projekta partneri:

 • Īru kooperatīvo organizāciju asociācija ICOS (Īrija)
 • SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (Latvija)
 • Lauksaimniecības kooperatīvu un lauksaimniecības kredītu valsts konfederācija CONFAGRI (Portugāle)
 • Grāmatvedības un biznesa vadības uzņēmums GEAccounting (Spānija)
 • Zadaras apgabala lauku attīstības aģentūra AGRAA (Horvātija)
 • ATLANTIS Engineering (Grieķija)

Projekta mērķis:

AgriCoopValue ir mācību projekts, kura mērķis ir radīt sistēmu vienotas sociālās uzskaites metodes piemērošanai lauksaimniecības un pārtikas kooperatīviem Eiropas līmenī, lai aprēķinātu kooperatīvu ekonomisko un sociālo vērtību un gūtu no tā peļņu.

Projekta specifiskie mērķi:

1) Apmācīt lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu tehniskos darbiniekus un menedžerus izmantot metodiskās aprēķināšanas metodi SPOLY, lai gūtu peļņu no kooperatīva sociālās vērtības.

2) Uzlabot metodiku, pielāgojot to izmantošanai dažādos lauksaimniecības pārtikas apakšsektoros (piena, gaļas, augļu un dārzeņu, vīna, olīveļļas utt.) Eiropas līmenī.

3) Apmācīt lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvus, kā gūt peļņu no pašu uzņēmumu radītās sociālās vērtības.

4) Palielināt izpratni par sociālās grāmatvedības nozīmi salīdzinājumā ar tradicionālo grāmatvedību sociālās ekonomikas nozarē.

5) Konsolidēt izstrādāto aprēķinu metodoloģiskā procesa starptautisko pieņemšanu un atzīšanu un veicināt rezultātu nodošanu starptautiskā mērogā.

6) Uzlabot Eiropas lauksaimniecības un pārtikas kooperatīvu tēlu, tādējādi veicinot to konkurētspējas uzlabošanos arvien globalizētākā tirgū.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:

 •  Izstrādāta metodoloģija lauksaimniecības pārtikas kooperatīvu apmācībai SPOLY metodes izmantošanā.
 •  Izveidotas 5 starptautiskas tematiskās darba grupas katrā apakšsektorā (piena, gaļas, augļu un dārzeņu, vīna un olīveļļas ražošanā), novadītas 5 tiešsaistes mācību sesijas.
 • Izveidota mācību platforma ar atvērtu pieeju digitālo mācību rīku izmantošanai kooperatīvu apmācībai.
 • Radīta inovatīva mācību programma SPOLY metodes pārnešanai kooperatīviem.
 • Novadītas 5 mācību sesijas visas projekta dalībvalstīs ar mērķi apmācīt trenerus SPOLY metodes ieviešanai kooperatīvos.
 • Noorganizēti 6 reģionālie semināri, lai informētu pašvaldības un kooperatīvu vadītājus par projekta rezultātiem un jaunās aprēķina metodes efektivitāti.

Projekta kopējais finansējums: 201615,00 EUR

LLKC finansējums: 00.00 EUR

Papildinformācija:

Facebook: https://www.facebook.com/Agricoopvalue

Twitter: https://twitter.com/ValueCoop

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/agricoopvalue-project

Projekta mājas lapa:  https://agricoopvalue.eu

Plašākai informācijai par projektu sazinieties ar Agnesi Radželi-Šulci, projektu vadītāju Lauku attīstības nodaļā, e-pasts: agnese.radzele@llkc.lv