Jūs atrodaties šeit

Uzmanīgi ar uguni mežā!

Mežsaimniecība

Šogad neparasti karstā un sausā laika dēļ Valsts meža dienests (VMD) noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā, sākot jau ar 27. aprīli. Šajā laikā meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.  

Šogad līdz 1. augustam pavisam ir reģistrēti jau vairāk nekā 685 meža ugunsgrēki, kopējā uguns skartā meža zemes platība ir 1046 ha, t. sk.770 ha Ādažu poligons.

Šajā vasarā sauso laika apstākļu dēļ izcēlušies vairāki vērienīgi ugunsgrēki, kuru ierobežošanai un dzēšanai bija nepieciešami ievērojami resursi. Tā jau jūnija sākumā izcēlās vērienīgs ugunsgrēks Ādažu poligonā, kur uguns skartā platība bija vairāk nekā 700 hektāru, un tā ierobežošana un dzēšana ilga gandrīz veselu nedēļu. Tad pat Kurzemē, Pampāļu pagastā, nodega mežs septiņu hektāru platībā, lielākā daļa jaunaudzes un šogad iestādītais mežs. Savukārt, turpinoties karstajam laikam, jūlijā izcēlies milzīgs ugunsgrēks Talsu novada Valdgales pagastā purvā un pārņēma arī ievērojamas meža platības.

Jāievēro ugunsdrošības prasības

Lai arī vasara iet uz otru pusi, tomēr ilgstošais sausums atsevišķās vietās Latvijā mežā ir izkaltējis augsni vairāk nekā viena metra dziļumā. Meži, kas aug uz kūdras augsnēm, no sausuma ir cietuši visvairāk. Lai izvairītos no ugunsnelaimes, visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības līdz ugunsnedrošā laikposma beigām, par kuru informē Valsts meža dienests.

Uzturoties mežos un purvos, aizliegts:

  • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
  • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • dedzināt atkritumus;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
  • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

 

Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

 

Meža izstrādātājiem jāatceras, ka šādos laika apstākļos cirsmā dedzināt ciršanas atliekas aizliegts, kā arī jāuztur atbilstošā kārtībā mežizstrādes tehnika. Meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai nepieciešamības gadījumā meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību. Tāpat ieteikums meža īpašniekiem ir biežāk apsekot savus īpašumus, īpaši ceļu, upju un ezeru tuvumā, kur uzturas vairāk ogotāju un atpūtnieku.  Jo, kā zināms, galvenais ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni. Pēc Valsts meža dienesta informācijas, 76% gadījumu meža ugunsgrēka izcelšanās iemesls bijis cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni, bet 9% gadījumu tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana.

Par ugunsdrošības prasību neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālo atbildību.

Kā rīkoties, ja deg mežs

Ja mežs aizdegas ugunskura kurināšanas rezultātā, uzreiz tas jāmēģina nodzēst, sitot liesmas ar zariem vai segu. Sitieni jāveic slīpi izdegušā laukuma virzienā. Ja uguni nodzēst nav iespējams, nekavējoties jābrīdina citi un steidzīgi jāatstāj ugunsgrēka vieta. Perpendikulāri uguns izplatīšanās virzienam jādodas uz ceļu, meža stigu, lauku vai ūdenskrātuves krastu.

Ja aiziet no uguns nav iespējams un tuvumā ir ūdens, tad jāiegremdējas tajā vai jāapsedzas ar samitrinātu apģērbu, Ja atrodaties meža laukumā, jānoliecas pēc iespējas tuvāk zemei, kur gaiss ir mazāk sadūmots. Nokļūstot drošā vietā, jāpaziņo par meža ugunsgrēku, zvanot pa tālruni 112.

Ja meža īpašnieka mežā ir bijis ugunsgrēks, tad izdegušās platības atjaunošanai ir pieejams ES atbalsts apakšpasākuma “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”. Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši VMD atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radītie postījumi). Plašāka informācija par ES atbalstu – www.lad.gov.lv.

Parasti ugunsnedrošais laikposms ilgst līdz septembra vidum vai beigām. Tomēr, iestājoties vēsākam un mitram laikam, vēl būtu jāuzmanās ar uguni mežā, jo, kūdrai aizdegoties, tā var gruzdēt vēl ilgu laiku.

Raksta sagatavošanā izmantota Valsts meža dienesta informācija.

Sarmīte Grundšteine,

MKPC direktora vietniece informācijas un apmācību jomā

Foto: Z. Jaunķiķis