Jūs atrodaties šeit

Stājusies spēkā kārtība ES finansējuma saņemšanai mežsaimniecībā

Mežsaimniecība

Stājušies spēkā Zemkopības ministrijas sagatavotie noteikumi, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada.

Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu šādiem pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumiem:

  • „Meža ieaudzēšana”
  • „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana”
  • „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”

Uz atbalstu var pretendēt meža zemes un zemes īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, kā arī pašvaldības. 

Projektus atbalsta pasākumiem varēs iesniegt pec to izsludināšanas Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.

Aicinām meža īpašniekus iepazīties ar noteikumiem un izvērtēt savu īpašumu atbilstību kādam no abalsta pasākumiem, kā arī sakārtot projekta pieteikuma iesniegšanai nepieciešamos dokumentus.

Noteikumi pieejami www.likumi.lv. 

Vairāk par ES atbalsta pasākumiem varēs uzzināt Meža konsultāciju pakalpojumu centra organizētajos informatīvajos semināros vai pie Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālistiem rajonos.  

Pievienot komentāru