Jūs atrodaties šeit

Sazināsies ar meža īpašniekiem, kuri nepiesakās NATURA 2000 kompensācijai

Mežsaimniecība

Lai uzrunātu tos vairāk nekā 3000 meža īpašniekus, kuri nav pieteikušies ikgadējai “Natura 2000” kompensācijai par mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, LLKC Meža konsultāciju   pakalpojumu centrs (MKPC) no 11. aprīļa, kad sākas pieteikšanās maksājumam, līdz 22. maijam, kad tā noslēgsies, mērķtiecīgi sazināsies ar šiem saimniekiem.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) dati liecina, ka 2017. gadā apmēram 15 tūkstoši hektāru jeb ~27% atbalsta tiesīgo platību netika pieteiktas šim kompensācijas maksājumam. Tādēļ Valsts meža dienests (VMD) sadarbībā ar LAD un Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) identificējuši platības, kuras līdz šim nav pieteiktas kompensācijas maksājumam.

Raimonds Bērmanis, MKPC direktors: “Kopumā 3043 meža īpašnieki nepiesakās uz “Natura 2000” kompensācijas maksājumu ar kopējo nepieteikto platību 15 465 ha. Piebildīšu, ka pieteikties maksājumam nevar vien tad, ja kopējā atbalsta tiesīgā platība ir mazāka par 1 ha, taču šādi ir tikai 738 īpašnieki ar kopējo nepieteikto platību 526 ha. Tādēļ MKPC speciālisti sazināsies ar katru saimnieku, lai informētu par šādu iespēju un sniegtu atbalstu, ja nepieciešams, vienotā iesnieguma sagatavošanai un iesniegšanai LAD elektroniskajā pieteikšanas sistēmā.”

“Natura 2000” meža kompensējošā maksājuma ikgadējais apmērs ir no 45 līdz 160 eiro par ha atkarībā no mežsaimnieciskā darbības aprobežojuma veida: aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, aizliegta galvenā cirte vai aizliegta kailcirte.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki pieejami visos Latvijas reģionos, ar kontaktinformāciju var iepazīties www.mkpc.llkc.lv sadaļā Speciālisti.

 

Plašāka informācija: Raimonds Bērmanis, MKPC direktors, tālr. 29461192.

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja