Jūs atrodaties šeit

Mežu nozares stiprināšanā galvenais – sadarbība

Mežsaimniecība

Aktīvāka līdzdalība nozares kooperatīvos, sadarbība ar dažādiem pārstrādes uzņēmumiem jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanā ir divi būtiskākie meža nozares izaicinājumi tuvākajā nākotnē. Šādas atziņas izskanēja šonedēļ notikušajā Zemkopības ministrijas (ZM) meža nozares konferencē “Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā”.

Dace Lucaua, ZM Valsts sekretāre: “Mežu nozares attīstība ir pozitīva, tomēr tai jāpārvar vēl daudzi izaicinājumi. Piemēram, biotopu kartēšana. Tas nebūs vienkārši paveicams. Tādēļ būtiski, lai šī finansiāli visai dārgā pasākuma īstenošana sniegtu arī taustāmu un eksportu veicinošu rezultātu.”

Raimonds Bērmanis, MKPC vadītājs: “Pozitīvā ziņa ir tā, ka turpmākajos gados būs pieejams ES atbalsts bezmaksas konsultācijām mežu īpašniekiem – 60 stundu apjomā līdz 2020. gadam. Saimniekiem izsniegs arī dokumentu par saņemto konsultāciju.

Savukārt ZM pārstāve mežu īpašniekus informēja par jaunumiem Lauku attīstības plānā, kas saistīti ar pašlaik Eiropas Komisijā izstrādes procesā esošo pasākumu “Sadarbība”.

Liene Jansone, ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore: “Galvenais uzdevums veicināt sadarbību starp dažādām nozarēm, lai radītu jaunas tehnoloģijas, produktus vai inovatīvus risinājumus. Ļoti ceram, ka šo instrumentu izmantos kā nevalstiskās organizācijas tā privātie mežu īpašnieki, jo šim pasākumam atvēlēti arī ievērojami līdzekļi – teju 20 miljoni eiro.”

Lai gan Latvija ar 7,7% privāto mežu īpašnieku ir trešajā vietā ES aiz Somijas un Lietuvas, tikai 0,2% no tiem līdzdarbojas meža nozares kooperatīvos.

Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrības vadītājs: "Latvijā pašlaik ir radīti vairāki  priekšnoteikumi kooperatīvu attīstībai- 2012.gadā notika izmaiņas likumā “Par kooperatīvajām sabiedrībām” ieviešot terminu Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un meža īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām piemērojot līdzīgus atvieglojumus kā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām t.i. 0% uzņēmuma ienākuma nodoklis, ja kooperatīvā sabiedrība iziet atzīšanas procedūru un atbilst noteiktiem kritērijiem. Lauku attīstības programmas ietvaros atzītās kooperatīvās sabiedrības var pretendēt uz atbalstu, kas atkarīgs no sabiedrības pārdotās biedru saražotās mežsaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības. Tā piemēram, 2 gadā pēc pieteikšanās uz atbalstu kooperatīvas var saņemt atbalstu 8% apmērā no iepriekšējā gadā biedru saražotās mežsaimniecības produkcijas gada vērtības. Protams, kā jau jauniem uzņēmumiem arī kooperatīviem nākas sastapties ar virkni grūtību, kā vienu no galvenajām kooperatīvi min apgrozāmo līdzekļu trūkumu"

Mežu īpašniekus informēja arī par pieejamo ES atbalstu ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā 2014.-2020. gadam, kas kopumā ir 36,8 miljoni eiro. Plašāka informācija un konferencē demonstrētās prezentācijas būs pieejamas elektroniski mājaslapas www.llkc.lv sadaļā “Mežsaimniecība”.

Konferences tiešraides ierakstu iespējams noskaīties šeit: 

 

Informāciju sagatavoja

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja