Jūs atrodaties šeit

Meža konference 2016 – “Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā”

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Mežsaimniecība

Zemkopības ministrija š. g. 7. decembrī aicina meža īpašniekus, apsaimniekotājus, mežsaimniecības uzņēmējus, nozarē nodarbinātos un citus interesentus uz ikgadējo meža nozares konferenci “Izaicinājumi un iespējas meža apsaimniekošanā”.

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm meža apsaimniekošanā.

Galvenie šī gada konferencē aplūkojamie jautājumi:

  • ES atbalsta saņemšanas iespējas un risinājumi Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros;
  • Mežzinātnes pētījumi privātās mežsaimniecības atbalstam un apsaimniekošanas perspektīvām;
  • Medību saimniecības aktuālie jautājumi;
  • Plānotā ES nozīmes biotopu kartēšana Latvijas mežos.

Konferencē piedalīsies Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu pārstāvji, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas meža īpašnieku biedrības un citu organizāciju pārstāvji.   

Konference notiks 7. decembrī plkst. 11.00, Rīgā, AS “Latvijas valsts meži” zālē, Vaiņodes ielā 1.

Ikviens interesents aicināts piedalīties konferencē un uzdot sev aktuālos jautājumus.

Konferenci organizē saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 2016. gada 29. janvārī noslēgto līgumu Nr. 2016/8 pasākuma „Reģionālo konferenču organizēšana” ietvaros.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.