Jūs atrodaties šeit

Mācāmies par ūdens kvalitātes novērtēšanu meža ūdenstecēs

Mežsaimniecība

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki 19. jūnijā piedalījā Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" mācībās “Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos”. 

Mācības izstrādātas Interreg Baltijas jūras reģiona projekta "Water Management in Baltic Forests" (WAMBAF) – ietvaros. 

WAMBAF projekts uzsākts ar mērķi risināt ar meža apsaimniekošanas un ūdens kvalitātes jautājumiem saistītas problēmas. Sevišķs uzsvars likts uz barības vielu iznesi un dzīvsudrabu.

Projekta sākuma fāzē tika apkopota Baltijas jūras reģiona valstīs pieejamā zinātniskā informācija, normatīvie akti, vadlīnijas un praktiski pieejamie rīki ūdens aizsardzības pasākumu plānošanai un ieviešanai. Balstoties uz šo informāciju, ir sagatavots rīku kopums, kas palīdzētu samazināt barības vielu un dzīvsudraba iznesi uz virszemes ūdensobjektiem.

Piekrastes mežos, kas atrodas virszemes ūdensobjektu krastos, gruntsūdens atrodas tuvu zemes virsmai, un šajās platībās saimnieciskajai darbībai var būt liela ietekme. Meliorācijas sistēmu izveidošana un uzturēšana, ja veikta nepareizi, var nozīmīgi pasliktināt ūdens kvalitāti. Arī bebru darbībai ir liela ietekme, sevišķi līdzenās platībās, un tai var būt gan pozitīvs, gan negatīvs efekts.

Demonstrācijas platības atrodas vienpadsmit dažādās vietās Baltijas jūras reģionā. Latvijā - Kalsnavas mežu novadā. 

Mācību sākumā apskatītās tēmas:

  • Meža meliorācijas sistēmas un to renovācijas ietekme uz ūdens kvalitāti.
  • Pasākumi ūdens kvalitātes aizsardzībai.
  • Atšķirīgām Baltijas reģiona valstīm specifiski risinājumi.
  • WAMBAF projektā izstrādātie rīki lēmumu pieņemšanas atbalstam.

Praktiskajā mācību sadaļā - demonstrējumu platībā bija iespēja apsekojot dabisko ūdensteci, aizpildīt anketu, kas, ņemot vērā vairākus aspektus, varētu palīdzēt pieņemt lēmumu ūdensobjektu piekrastes joslu apsaimniekošanā.