Jūs atrodaties šeit

Izbraukuma seminārs "Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana"

Mežsaimniecība

Valsts lauku tīkla (VLT) pasākumu ietvaros LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Madonas nodaļa sadarbībā ar Pasaules dabas fondu, 18. augustā no Madonas organizē izbraukuma bezmaksas semināru uz Pasaules dabas fonda demonstrējumu saimniecību "Pūpoli" Kurmenes pagasta Vecumnieku novadā. Seminārs "Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana"  notiks dabā objektos, stāstot, rādot un diskutējot par meža apsaimniekošanu veicot izlases un kopšanas cirtes.

Mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju "Pūpoli" veido 3 nelielas saimniecības ar kopējā demonstrējumu teritorijā ietilpstošo saimniecību zemes platību 37,6 hektāriem. No tiem 23,2 hektārus aizņem meža zemes, kur  dažādu vecumu skuju koku audzes aizņem aptuveni 20%, bet dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80 % no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas ir bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle. Īpašumi nelieli un mežaudžu struktūra ir kā jau lielākajam vairumam meža īpašniekiem piederošo meža platību. Tas zināšanai tiem meža īpašniekiem, kuri izdzirdot par saimniekošanu ar izlases cirtēm, iebilst, ka šādā veidā var atļauties saimniekot tikai ļoti lielu meža platību īpašnieki.

Demonstrējumu teritorijā mūs sagaidīs Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozītis, kurš iepazīstinās ar teritorijas raksturojumu  un īsi pastāstīs, kas tā nekailciršu saimniekošana, tās priekšrocības un arī riski. Tālāk objektos interesentus pavadīs un stāstīs Raimonds Mežaks, īpašumu īpašnieks un mācīts mežkopis, ļaujot praktiski dabā aplūkot nekailciršu metožu pielietojumu.

Tāpēc aicinām ikvienu izmantot izdevību aizbraukt, apskatīties un dzirdēt atbildes uz interesējošiem jautājumiem no meža īpašnieka, kas šādā veidā saimnieko jau vairāk kā 15 gadus un ir uzkrājis zināmu praktisku pieredzi. Bez tam demonstrējumu teritorijā būs apskatāmi arī divi dižkoki Eiropas lapegle un  hibrīdalksnis.

Izbraukšana 18. augustā  plkst 8 30 ar autobusu no Saieta laukuma 1, Madonā. Tālāk ceļš uz Ērgļiem, kur plkst 9 00 piestāsim pie Ērgļu novada pagasta pārvaldes.

Savu dalību pieteikt pa telefonu 28381176 līdz 14. augustam. Vietu skaits ierobežots!

MKPC Madonas nodaļas
vecākā mežsaimniecības konsultante Mairita Bondare