Jūs atrodaties šeit

Godināti meža nozares gada balvas „Zelta čiekurs” ieguvēji

Mežsaimniecība

Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” šonedēļ tika godināti meža nozares izcilākie ļaudis, jau desmito reizi pasniedzot gada balvas „Zelta čiekurs”. Tā ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē. Gada balvas ieguvēji saņēma lielo „Zelta čiekuru”, savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts mazais „Zelta čiekurs”.

Gada balvu „Zelta čiekurs” par ilgtspējīgu saimniekošanu saņēma Juris Kūms, kuru šai nominācijai pieteica LLKC Meža pakalpojumu centrs. Viņš ir aktīvs MKPC organizēto semināru un apmācību dalībnieks un godprātīgs mežu apsaimniekotājs Dunikas un Grobiņas pagastos. Šajā pat nominācijā par laureātu kļuva LLKC pieteiktais kandidāts – zemnieku saimniecības „Lielkrūzes” saimnieks Guntars Dolmanis no Jaunpiebalgas pagasta, kuri saņēma mazo „Zelta čiekuru”.

„Zelta čiekura” ieguvējs meža īpašnieks Juris Kūms

„Zelta čiekuru” saņem Juris Kūms.

Foto: Maija Birkena-Dzelzkalēja

Juris Kūms ir aktīvs LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) organizēto semināru un apmācību dalībnieks, pierādījis sevi kā godprātīgu, neatlaidīgu meža kopēju, apsaimniekotāju savu 170 ha lielo meža īpašumu ,,Ūdri”, Dunikas pagastā un 117 ha platībā saimniecībā „Ūdrīši” Grobiņas pagastā. Ar padomu un praktiski viņš palīdz apsaimniekot arī radiem piederošos īpašumus aptuveni 500 ha platībā. 

Deviņdesmitajos gados cilvēki atguva īpašumā zemi, arī Jura Kūma radi Zvārdes pagastā. Tur viņš guva pirmo rūdījumu meža apsaimniekošanā, lai gan par mežkopību nebija nekādu zināšanu. Juris, būdams aktīvs cilvēks, par visu interesējās, bieži iegriezās mežniecībā pēc padoma. Kad 2007. gadā Valsts meža dienestā tika izveidots Konsultāciju pakalpojumu centra Liepājas nodaļa, Juris Kūms kļuva par tā pastāvīgu klientu un nekautrējas lūgt padomu par dažādiem jautājumiem meža apsaimniekošanā un iegūt jaunāko informāciju. Jurim ir vēlme meža apsaimniekošanā rast arī zinātnisku pamatojumu, kas tiek rasts sadarbībā ar LU Bioloģijas fakultāti. Vairākas reizes semināri notikuši Jura apsaimniekotajos īpašumos, kur ir ko rādīt un par ko dalīties pieredzē.

Jau no pašiem pirmsākumiem Juris Kūms ir aktīvs Eiropas Savienības atbalstīto projektu realizētājs. Ja nav paša mežā, tad kādā no radu esošām meža platībām noteikti ir kas darāms. Viss mainās, likumi un noteikumi arī.

Saimniekojot nu jau vairāk nekā desmit gadus un praksē mācoties mežkopību, Juris sāk redzēt sava darba pirmos „augļus” − izkoptas mežaudzes, apmežotu lauksaimniecības produkcijas ražošanai nepiemērotu zemi, no nezāļu konkurences zonas izaugušās eglītes, melnalkšņus un bērzus, sakoptu mežu un atjaunotus izcirtumus. Juris Kūms ir optimists un ar savu pozitīvo skatījumu aizrauj arī citus, liekot brīnīties par neizsīkstošo enerģiju un neatlaidību, ar kādu ir nodevies meža lietām, bet pats sevi raksturo šādi: ,,Man patīk tas, ko es daru. Tas ir mans izaicinājums nākotnei. Zeme ir pamatkapitāls, un kapitāls ir jāapsaimnieko lietderīgi, lai tā vērtība palielinātos, nevis samazinātos”.

„Zelta čiekura” laureāts meža īpašnieks Guntars Dolmanis

"Zelta čiekura" laureāts Guntars Dolmanis.                    
Foto: Maija Sirvide

Ar zemnieku saimniecības „Lielkrūzes” saimniekiem Guntaru un Valentīnu Dolmaņiem no Jaunpiebalgas pagasta vairāku gadu garumā LLKC veidojusies vērtīga, izzinoša, atsaucīga un pieredzes bagāta sadarbība gan Latvijas, gan starptautisku projektu mērogā. Ik gadu saimniecībā tiek rīkoti semināri, starptautiskas darba grupu diskusijas par uzkrāto pieredzi, kā sadzīvot ar bioloģisko daudzveidību saimnieciski apgūtā vidē (mežsaimniecība, lauksaimniecība un zivsaimniecība). Dolmaņu ģimene prot realizēt savas ieceres un idejas ilgtspējīgā saimniekošanā, videi draudzīgas un harmoniskas saimniecības uzturēšanā, sabiedrības izglītošanā daudznozaru saimniecībā „Lielkrūzes”. Biežo mācību un semināru sarīkošanas ērtībai Guntars Dolmanis ir izveidojis Semināra māju, kurā mācību grupu dalībnieki var iepazīties gan ar mežsaimniecības aktivitātēm „Lielkrūzēs”, gan fotogrāfijās, kartēs un citos materiālos aplūkot meža sakopšanas procesus un novērtēt izmaiņas. Semināra mājā var iepazīties ar putnu sugām, kas novērotas saimniecībā, kā arī ar daudzpusīgiem pētījumiem, kas veikti projekta „Demo Farm” ietvaros.

Saimniecībā izveidojusies sadarbība ar Jaunpiebalgā esošajām izglītības iestādēm, vizīšu laikā skolēni var apgūt daudzpusīgas zināšanas, kas ietver arī mežu nozari, kā arī ar tūrisma operatoriem, kas ir iekļāvuši saimniecību tūrisma maršrutos un ik gadu uz saimniecību atved līdz 100 apmeklētājiem.

Guntars Dolmanis pierādījis sevi kā atbildīgu, erudītu meža kopēju un apsaimniekotāju savā 42,84 ha lielajā meža īpašumā Jaunpiebalgas pagastā. Meža īpašums ir ekonomiski dzīvotspējīgs, saimniekojot, izmatojot nekailciršu metodes, vērīgi sekojot līdz dabas norisēm, dzīvojot saskaņā ar dabu un veiksmīgi meža nozari savienojot ar pārējām saimniecības nozarēm: savvaļas zirgu turēšanu, gaļas lopu turēšanu, aitkopību, dīķsaimniecību, graudkopību, biškopību.

Balvas pasniegtas vairākās nominācijās

Svinīgā pasākuma laikā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” balvu „Zelta čiekurs” par mūža ieguldījumu Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza Jānim Birģelim – meža selekcijas un ģenētikas pētniekam, meža nozares stratēģiskajam plānotājam un analītiķim; Gunāram Klaparam – augstas klases speciālistam ar milzīgu dzīves un profesionālo pieredzi, kurš prot zināšanas par mežu un meža apsaimniekošanu pielāgot meža infrastruktūras izveidei; Uldim Krūmiņam, kurš visu savu darba mūžu veltījis efektīvai un racionālai meža apsaimniekošanai, ieviešot ražošanā jaunākās mežzinātnes atziņas, ir apveltīts ar izcilām organizatora spējām, sekmējis meža nozares jauno speciālistu sagatavošanu; Jānim Mūrniekam, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu mežsaimniecības nozares attīstībā Jēkabpils pusē, un Dr. habil. sc. Ing., Dr. chem., profesoram Arnim Treimanim – izcilam starptautiski novērtētam mežzinātniekam papīra un celulozes ražošanas izpētes jomā, Karaliskās zviedru inženierzinātņu akadēmijas loceklim, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim. A. Treimaņa vadībā īstenoti ļoti daudzi pētniecības projekti un sagatavoti zinātniskie raksti. Savukārt zemkopības ministrs Jānis Dūklavs visiem nominācijas „Par mūža ieguldījumu” laureātiem pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus un Goda diplomus.

Visus klātesošos sveica Ministru prezidente Laimdota Straujuma, kā arī pasniedza balvas par inovatīvu uzņēmējdarbību laureātiem – SIA „Wenden Furniture”, z/s „Vairogi” un SIA „Verems”. Balvu „Zelta čiekurs” saņēma SIA „Wenden Furniture”.

Laureāti nominācijā par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā ir: Rīgas Teikas vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs Pēteris Kaļva, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Kokapstrādes katedras profesors Dr. sc. ing. Uldis Spulle un Meža dienu pasākuma „Meža ABC” veidotāja un Meža īpašnieku biedrības „Meža konsultants” vadītāja Sigita Vaivade. Balvu „Zelta čiekurs” Sigitai Vaivadei pasniedza izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete.

Laureāti par ilgtspējīgu saimniekošanu ir meža īpašnieki Guntars Dolmanis, Velta Kurzemniece un Juris Kūms. Balvu „Zelta čiekurs” meža īpašniekam Jurim Kūmam no Liepājas novada pasniedza zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Pēc MKPC, LLKC un Zemkopības ministrijas informāciju sagatavoja

Dace Millere,

LLKC sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievienot komentāru