Jūs atrodaties šeit

Atvērta pieteikšanās kārta ES atbalstam meža īpašniekiem

Mežsaimniecība

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs informē, ka no 27. jūnija līdz 27. jūlijam Lauku atbalsta dienestā atvērta projektu iesniegšanas otrā kārta ar kopīgo publisko finansējumu 9,5 miljoni eiro.

MKPC speciālisti var palīdzēt praktiski apsekot platību dabā un izvērtēt tās atbilstību ES atbalstam, sagatavot projekta dokumentāciju un palīdzēt iesniegt projektu LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

ES atbalsts paredzēts šādiem apakšpasākumiem:

  • “Meža ieaudzēšana” par meža ieaudzēšanu un kopšanu, ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu; 
  • “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta un mežs ir atjaunojams;
  • “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” par jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. 

Pievienot komentāru