Jūs atrodaties šeit

Aprīlī aicinām uz bezmaksas apmācībām „Meža atjaunošana”

Mežsaimniecība

Apmācību dalībnieks gūs teorētisku un praktisku ieskatu meža atjaunošanā. Informācija par meža resursiem Latvijā un meža audzēšanas ciklu. Svarīgākās likumdošanas prasības attiecībā uz meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi un meža atjaunošanas plānošanā, augsnes sagatavošanā. Stādāmā materiāla veidi un izvēle atkarībā no meža tipa.

Praktiskajās mācībās: iepazīšanās ar dažādiem stādu veidiem, pareiza stādu uzglabāšana, mežeņu ieguve, iepazīšanās ar dažādiem stādīšanas darba rīkiem un  instrumentiem, piemērota augsnes sagatavošanas veida izvēle. Praktiskā stādīšana, stādījumu kontrole, iepazīšanās ar dažādiem aizsardzības līdzekļiem.

Plānotās mācības:

Rēzekne

28., 30.aprīlis

Valda Brice 28692818

Ludza

6., 7. maijs

Ludvigs Karvelis, 29411165

Auce

23., 25. maijs

Ieva Doniņa, 26352648

Apmācības tiek organizētas Eiropas Savienības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

 

Pievienot komentāru