Jūs atrodaties šeit

ANO forumā nosprauž mērķi līdz 2030. gadam palielināt mežu platības par 120 miljoniem hektāru

Mežsaimniecība

23. janvārī, Ņujorkā valstis panāca vienošanos par ANO Stratēģisko meža plānu, kas ievērojami uzlabos perspektīvas attiecībā uz pasaules mežiem. Stratēģiskais plāns ietver mērķi – līdz 2030. gadam palielināt mežu platības par 120 miljoniem hektāru (platība aptuveni Dienvidāfrikas lielumā). Meži pašlaik aptver 30% no Zemes sauszemes platības, ja līdz 2030. gadam izdosies sasniegt nosprausto mērķi, tad mežu platības palielinās par 3%.

Vienošanās par ANO Stratēģisko meža plānu notika īpašā ANO Meža foruma sesijā un sniedza vērienīgu redzējumu par pasaules mežiem 2030. gadā.

Plāns piedāvā globālus mērķus un saistītos mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam. Plānā izklāstīti pasākumi, kā aizsargāt pasaules visproduktīvāko sauszemes ekosistēmu. Galvenais uzdevums ir veicināt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu.

Plānā iedomājamā pasaule, kurā meži ir ilgtspējīgi pārvaldīti, veicinātu ilgtspējīgu attīstību un nodrošinātu ekonomiskos, sociālos, vides un kultūras ieguvumus gan mūsdienu paaudzei, gan nākamajai paaudzei.

Avots: www.un.org.