Jūs atrodaties šeit

Aicinām meža īpašniekus uz mācībām par meža inventarizāciju!

Mežsaimniecība

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros organizē mācības "Meža inventarizācija un inventarizācijas datu pielietošana meža apsaimniekošanā". 

Meža inventarizācijas dati dod iespēju īpašniekiem saprast, kādas koku sugas un cik lielos apjomos aug viņa mežā, kādi augšanas apstākļi ir sastopami konkrētajā īpašumā. Šie dati ir izmantojami meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanai, pamatojoties uz ko meža īpašnieks var plānot darbus savā mežā, uzzināt, kad un cik daudz būs iespējams iegūt koksni no sava meža īpašuma, jo derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu plānotu koku ciršanu mežā.

Lai palīdzētu meža īpašniekam izprasto šos datus -  aicinām uz mācībām: 

  • Madonā, Porukā ielā 2, - martā sīkāka informācija un pieteikšanāsMairita Bondare, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, mob. 28381176

Vietu skaits ierobežots! 

Dalība mācībās bez maksas.

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.