Jūs atrodaties šeit

Pieaugušo neformālā izglītība

Tālmācību kursi meža īpašniekiem un medniekiem

Mācību materiāli internetā, kas paredzēts, lai jebkurš interesents varētu pašmācībā apgūt pamatzināšanas mežsaimniecībā un, izpildot testus, pārbaudīt savas zināšanas. 

Lai izmantotu iespēju mācīties internetā vispirms jāpiereģistrējas, tad tiksiet pievienots mācību grupai.


Apmācību programma MEŽAUDŽU KOPŠANAS PAMATI

Apjoms stundās: 40 akadēmiskās stundas
Teorija: 20 akadēmiskās stundas
Prakse: 20 akadēmiskās stundas

Mērķis: Apgūt vispārīgas zināšanas meža apsaimniekošanā, meža kopšanas pamatprincipus un to praktisko izplidi, lietojot krūmgriezi un motorzāģi.

Pēc kursu "Mežaudžu kopšanas pamati" apgūšanas un praktiskā eksāmena nokārtošanas (praktisko iemaņu pārbaudes mežā) - iegūs apliecību par zināšanu apguvi darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi.
Kursu un apliecības maksa Eur 25.