Jūs atrodaties šeit

Seminārs par teļu audzēšanas metodēm Vecaucē

Lopkopība

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 30. augustā rīkoja demonstrējumu semināru par jaundzimušo teļu audzēšanas metodēm, kas notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce. Tā kā daudzās Latvijas saimniecībās pastāv pamatotas problēmas veselīgu jaundzimušo teļu izaudzēšanā un piena ganāmpulku atjaunošanā, LLKC ar Valsts Lauku tīkla finansējumu ierīkoja trīs Latvijas saimniecībās praktiskos demonstrējumus par jaundzimušu teļu dažādām audzēšanas metodēm. Demonstrējumu laikā tiek vērtēti teļu augšanas rādītāji un izvērtēta jaunpiena kvalitāte.

Semināra dalībnieki.

Semināru atklāja LLU MPS Vecauce direktore Iveta Grudovska ar ieskatu par saimniecības ražošanu.
Šobrīd LLU MPS Vecauce darbojas  lopkopības, augkopības, biogāzes, augļkopības, meža un pakalpojumu sniegšanas nozarēs, kā arī nodarbojas ar zinātnisko pētniecību, studentu apmācību un sniedz konsultācijas interesentiem. Saimniecībā strādā 120 darbinieki un tiek apsaimniekoti 1950 ha zemes.

Semināra turpinājumā tika dots vārds firmām, kas sadarbojās un palīdzēja nodrošināt demonstrējumam barības līdzekļus un piedevas. Firmu pārstāvji raksturoja demonstrējumā izmantotos barības līdzekļus. Uzstājās SIA Baltic Feed pārstāve Inga Memgaude, AS Tukuma Straume izpildirektore Anita Siliņa un SIA VetMedveterinārārsts Dāvids Kleimanis.

Demonstrējumā iesaistījās arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes asociētā profesore, Dr. med. vet.Laima Liepa, kura pastāstīja par imunoglobulīnu nozīmi jaunpienā, un to ietekmi uz teļu veselību. Pēdējā laikā ļoti daudz tiek diskutēts par to, cik un kad dot pirmpienu. Teļiem pirmpiens jāiedod pēc iespējas ātrāk, vislabāk, ja varētu pirmās pusstundas laikā pēc dzemdībām, jo ar katru nākamo minūti pirmpiena uzsūkšanās spēja samazinās. Jaunpiena sastāvs atkarīgs no dzīvnieku ēdināšanas cietstāves periodā, kā arī izslauktā piena daudzuma. Jaunpiena kvalitāti nosaka, izmantojot kolostrometru.

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes asociētā profesore, Dr. med. vet. Laima Liepa.

Vecākām govīm jaunpienā imunoglobulīnu līmenis ir lielāks nekā jaunākām govīm. Palielinoties govs vecumam, imunitāte pieaug, tomēr pie sabalansētas ēdināšanas tā var neatšķirties. Pēc veiktajiem pātījumiem apstiprinājās, ka, pieaugot govs vecumam, imunoglobulīnu koncentrācija jaunpienā palielinās.

Pirmpiena sastāvā gamma globulīna ir visvairāk – 75%. Tas aizņem lielāko daļu no pirmpiena no jaunpiena sastāva. Pēc veiktajiem pētījumiem, dodot teļiem pirmpienu ar zemu imunoglobulīnu daudzumu, tie var ātrāk nobeigties, ja nedod klāt papildus līdzekļus.

Pirmpiena daudzums, kas dodams teļam, atkarīgs no teļa barošanas metodes. Tā kā teļa kuņģa tilpums nav liels, pirmajā reizē vajadzētu izbarot divus litrus piena, un pēc kāda laika piedāvāt vēl. Pēc amerikāņu veiktajiem pētījumiem pirmajā reizē jāizēdina 1,7–2 litri.

LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnāDainis Arbidāns iepazīstināja ar divās saimniecībās iegūtajiem rezultātiem. Lai veiksmīgāk varētu izaudzēt teļus, jāatceras vairākas svarīgas lietas:

  • līdz trīs mēnešu vecumam tiem ir nepilnīgi attīstīti priekškuņģi,
  • glumenieka tilpums 1,8–2,0 litri,
  • dabīgos apstākļos teļš govi zīž 6–9 reizes,
  • skābs piens un netīri trauki ir caureju veicinošs faktors,
  • nedrīkst izbarot pienu saslimušiem teļiem,
  • spēkbarības traukiem vienmēr jābūt sausiem, lai nerastos pelējuma sēnes,
  • jāizbaro tikai kvalitatīva barība,
  • teļiem jānodrošina sausa, tīra, no vēja pasargāta guļvieta.

LLKC Lopkopības nodaļas konsultants–eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns.

Lielākajai daļai piensaimnieku vienkāršās lietas šķiet pašsaprotams. Taču visa sākums ir vesela govs, kurai pēc dzemdībām piedzimst vesels, dzīvotspējīgs teļš, kam nākotnē jāizaug par labu slaucamo govi vai vaislinieku. Tomēr daļa saimniecību, lai gan iegūst veselu pēcnācēju, tā izaudzēšanas laikā saskaras ar grūtībām.

Pēc semināra noklausīšanās dalībniekiem bija iespēja apmeklēt LLU MPS Vecauce govju kompleksu, kur par dzīvnieku audzēšanu, ēdināšanu, turēšanu un demonstrējumā iekļautajiem teļiem pastāstījaIndra Eihvalde.

Indra Eihvalde demonstrē kā noteikt pirmpiena kvalitāti.

Semināra dalībniekiem bija liela interese par teļu audzēšanas metodēm, tika uzdoti praktiski jautājumi gan semināra laikā, gan apskatot govju kompleksu. Pasākums izpelnījās lielu atsaucību, un tajā piedalījās 68 dalībnieki.

Semināra dalībnieku viedoklis

Svetlana Straha, Tukuma novada Slampes pagasta SIA Kalnājizootehniķe:
– Jāapsveic šis projekts un tajā iesaistītie cilvēki kopumā jau par to, ka šādi pētījumi Latvijā tiek veikti, ka saimniecības uzņem pie sevis speciālistus un interesentus, kas tām ir papildus darbs. Pasākums man patika, jo varēja praksē redzēt, kā tiek baroti jaunlopi, iepazīties ar datiem, – cik tad īsti teļš var apēst. Būtu lieliski, ja pētījumus varētu turpināt un izsekot šiem lopiem tad, kad telītes kļūst par piena govīm, lai salīdzinātu, kā to barošana agrīnā vecumā atsaucas uz to ražību. Seminārā bija daudz dalībnieku, un tas liecina, ka cilvēki alkst pēc jaunām zināšanām un tās viņiem ir nepieciešamas. Varētu vēlēties, lai Zemkopības ministrija vēl plašāk finansētu dažādu pētījumu veikšanu tepat Latvijā, mūsu konkrētajos apstākļos, un lai mums nebūtu galvenokārt jāorientējas uz ārzemju pētījumiem, kur ir pavisam cita dzīvnieku ģenētika un arī vēsturiskā situācija. Pašu speciālistu praksē izdarītie secinājumi ir daudz vērtīgāki, un Vecaucē ļoti labi un uzskatāmi tika parādīti tabulās un komentēti.

Daina Ose, Lauksaimniecības datu centra Reģistra nodaļas vadošā speciāliste:
– Pasākums man patika, bija iespēja uzzināt daudz ko jaunu, kā arī iepazīties ar AS Tukuma Straume un citu firmu ražotajiem barības līdzekļiem, kas paredzēti tieši jaunlopiem. Interesants bija profesores Laimas Liepas stāstījums par teļu barošanu, piemēram, no jauna uzzināju faktu, ka izdzirdināmajam pienam jābūt 38% grādu temperatūrā, to, cik strauji krītas imunuglobulīna saturs jaunpienā, un ka jaunpienu iespējams sasaldēt un uzglabāt pat līdz gadam, nezaudējot tā īpašības. Noderīgi bija uzklausīt arī to, kas demonstrējuma laikā paveikts pētnieciskajā darbā tieši Vecaucē.

Imunitātes ietekme uz teļu augšanas rādītājiem un slimību profilaksi (pdf.)

Sagatavoja Daiga Baltiņa,
LLKC Lopkopības nodaļas speciāliste lopkopībā

un Dace Millere,
LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Pievienot komentāru