Jūs atrodaties šeit

Piensaimnieku interešu grupa tiekas “Kalndruvās”

Lopkopība
Piena lopkopība

LLKC Pierīgas konsultāciju biroja organizētā piensaimnieku interešu grupa “Latvijā audzētie proteīnaugi slaucamo govju barībā” piekto reizi tikās Limbažu novada Limbažu pagasta zemnieku saimniecībā “ Kalndruvas”, lai apmainītos ar pieredzi un sniegtu viens otram ieteikumus darbības uzlabošanai.

Z/s “Kalndruvas” saimnieko Grosbergu ģimene, ikdienas darbus veicot piena govju fermā, kā arī gaļas liellopu audzēšanā, apsaimniekojot 270 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tai skaitā 120 ha audzējot graudus (tritikāli, ziemas un vasaras kviešus, miežus, zirņauzas un lopbarības pupas).

Saimniecībā gaļas liellopu audzēšana tiek veikta paralēli piensaimniecībai, lai nodrošinātu papildus garantiju ienākumiem, neriskējot ar koncentrēšanos uz vienu nozari un tirgus svārstībām tajā. “Kalndruvās”  ir 35 dažādu gaļas šķirņu un to krustojumu  zīdītājgovis, 69 slaucamo govju ganāmpulks ar vidējo izslaukumu 7496 kg, nepiesietajā turēšanas sistēmā, izēdinot saimniecībā gatavotu barības maisījumu. Lielāko daļu nepieciešamās spēkbarības izaudzē turpat saimniecībā, nodrošinot gan enerģijas vajadzību ar graudiem, gan daļu proteīna ar lopbarības pupām, papildus iegādājas tikai rapša spraukumus, minerālvielu piedevas un melasi. Tā kā “Kalndruvas”  2015. gadā iesaistījās projektā par savstarpējās atbilstības prasībām, tad sniegtā papildpakalpojuma ietvaros tika veiktas arī skābbarības analīzes, barības devu sabalansēšana, nodrošinot efektīvāku ēdināšanu. Šogad var turpināt iesākto darbu ar konsultācijām ganāmpulka apsaimniekošanas uzlabošanā.

Ieilgusī sarežģītā situācija piensaimniecībās liek optimizēt piena pašizmaksu, un konsultants var palīdzēt saskatīt nelietderīgos izdevumus govju apsaimniekošanā, tai skaitā izvairoties no vielmaiņas slimību radītajām izmaksām (ārstēšana, neiegūtais piens, atkārtota sēklošana utt.), kā arī palīdz saskatīt cēloņsakarības govju veselības, ilgmūžības un ģenētiskajam potenciālam atbilstošas produktivitātes nodrošināšanai.

Lai aprēķinātu piena pašizmaksu katrai piensaimniecībai, interešu grupas dalībnieki savā starpā pārrunāja nepieciešamo datu ieguvi, vienojoties par periodu, kura ietvaros būtu visreālākais aprēķins. Tāpat grupā vienojās par nepieciešamo datu ievākšanu barības vielu bilances aprēķinam, kas ir svarīgi, analizējot saimniecības ilgtspējību, un nākotnē būs aktuāli attiecībā uz gāzu emisijas samazināšanas pasākumiem.

Noslēguma tikšanās interešu grupas dalībniekiem notiks pēc katras saimniecības piena pašizmaksas un barības vielu bilances aprēķina, salīdzinot situāciju un to pārrunājot.

Aija Luse,

LLKC Pierīgas konsultāciju biroja lopkopības konsultante

Foto Galerija: 

Pievienot komentāru