Jūs atrodaties šeit

​Notiks fermu diena zemnieku saimniecībā „Dārznieki”

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Zālēdāju projekts

Fermu dienā zemnieku saimniecībā „Dārznieki” 24. maijā – par rupjās lopbarības nozīmi kvalitatīvu gaļas lopu izaudzēšanā. „Zālēdāju projekta” ietvaros tiek turpināts rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās tīkla saimniecībās.

Izmēģinājuma tēma: „Virsaugu ietekmes vērtējums uz zelmeņa attīstību sējas gadā un pamatotas mēslošanas devas efektivitātes novērtējums daudzgadīgajā zālājā lopkopības saimniecībā”.

Fermu dienas pasākumi notiks zemnieku saimniecībā „Dārznieki” 24. maijā. Sākums plkst. 11.00 Aizkraukles novada kultūras namā (lielā zāle), Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē.

Darba kārtība:

Pirmā daļa – Aizkraukles novada kultūras namā (lielā zāle), reģistrācija no plkst. 10.30

  • Fermu dienas atklāšana – Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja;
  • Iepazīšanās ar izmēģinājuma mērķi z/s „Dārznieki” – Anita Anševica, LLKC Aizkraukles KB vadītāja un augkopības konsultante;
  • Informācija par z/s „Dārznieki” gaļas, piena lopkopības nozari un rupjās lopbarības bāzi – Ilga Bērtulsone, z/s „Dārznieki” īpašniece;
  • Kādi priekšnosacījumi jāievēro, lai gaļas liellopu uzpircēji vērtētu to kā kvalitatīvu? Labas gaļas lopu iepirkuma cenas priekšnosacījumi – Kaspars Ādams, SIA “Liellopu izsoļu nams” vadītājs;
  • Daudzgadīgie zālāji – pamats lopbarības bāzei gaļas liellopu audzēšanā – Dr. agr. Biruta Jansone.

Pusdienu pārtraukums plkst. 13.00

Otrā daļa – Aizkraukles novada Aizkraukles pagasta z/s „Dārznieki”

  • Z/s „Dārznieki” zālāju apskate, zālāju mēslošanas un virsaugu izmantošanas vērtējums – Dr. agr., Biruta Jansone, Anita Anševica, LLKC Aizkraukles KB vadītāja un augkopības konsultante;
  • Z/s „Dārznieki” zīdītājgovju ganāmpulks kā ienesīgs bizness – Kaspars Ādams, SIA “Liellopu izsoļu nams” vadītājs, Ilga Bērtulsone, z/s „Dārznieki” īpašniece.

Fermu dienu pasākums notiks 24. maijā. Dalībnieku reģistrācija Aizkraukles novada kultūras nama mazajā zālē no plkst. 10.30–11.00. Plānotais pasākuma ilgums līdz plkst. 16.00. Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 20. maijam: Anita Anševica, Aizkraukles KB vadītāja, augkopības konsultante mob. tālr. 26153365 vai e-pasts: anita.ansevica@llkc.lv vai Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja, mob. tālr. 28601061.

Pasākums – bezmaksas, notiek Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

 

Pievienot komentāru