Jūs atrodaties šeit

No 7. februāra papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs

Lopkopība

 

Saistībā ar pieaugošajiem putnu gripas draudiem Eiropā Ministru kabinets 4. februārī apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”, kas stājās spēkā 7. februārī un nosaka papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs. 

Prasības noteiktas, lai mazinātu augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana. Papildu pasākumu īstenošanas laiks atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.

Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas jāievēro no 7. februāra, aizliedz:
1) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni;
4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām, kā arī piedalīšanos izstādēs, skatēs un tirgos.

Mājputnu novietnēs darbiniekiem jālieto darba vai maiņas apģērbu un apavus. 

Mājputni jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav, un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.

Kopš Polijā 2019. gada 30. decembrī tika konstatēts pirmais augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums, uz š. g. 3. februāri ES dalībvalstīs ārpus Latvijas vēl reģistrēti:
- 28 putnu gripas uzliesmojumi mājputnu ganāmpulkos;
- 1 putnu gripas uzliesmojums norobežotās platībās turētu putnu ganāmpulkā;
- 2 putnu gripas gadījumi savvaļas putniem.

Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus Latvijas skārusi galvenokārt tādas mājputnu sugas kā vistas, zosis, pīles, pērļu vistas un tītarus. Epidemioloģiskās izmeklēšanas dati liecina, ka vīrusa iespējamais izcelsmes avots ir savvaļas putni. Šosezon novērota augstāka vides temperatūra un mazs sniega segas biezums, nekā tas parasti ir skartajos reģionos, tāpēc daudzas savvaļas putnu populācijas nav migrējušas uz to parastajiem apvidiem dienvidu virzienā. Tādējādi Eiropas valstis, kuras atrodas zemākos platuma grādos un kurās ir vērienīga mājputnu ražošana, var būt pakļautas lielam putnu gripas riskam.

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr. 291 var iepazīties šeit: https://ej.uz/4czy.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzsācis pastiprinātas putnu novietņu,  kā arī importa putnu gaļas pārbaudes.

Saskaņā ar janvāra beigās apkopoto informāciju, putnu gripa mājputniem konstatēta Čehijā, Rumānijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā un Ukrainā, bet savvaļas putniem – Polijā un Vācijā. 
PVD inspektori pārbaudīs dažādas mājputnu novietnes. Ja kādā no mazajām saimniecībām tiktu konstatēta putnu gripa, komerciālās novietnes, kas atrodas skartās saimniecības tuvumā, ciestu lielus finansiālus zaudējumus. 

Par gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes), nepieciešams ziņot praktizējošam veterinārārstam vai PVD. 

Iedzīvotāji aicināti informēt, ja tiek novēroti vienuviet vairāki miruši savvaļas ūdensputni, jebkuru PVD pārvaldi vai arī zvanot uz tālruni 67027402.

Pēc ZM un PVD informācijas