Jūs atrodaties šeit

Mērķtiecīga ganību sezonas plānošana un vadība

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Lai labāk varētu uzsākt ganību sezonu, ziemošanas periods ir laiks, kad izvērtējam iepriekšējas sezonas trūkumus, ieguvumus un to, kas paveicies, kā arī lietas, kas jāuzlabo.

Demonstrējums par videi draudzīgas daudzlauku ganību sistēmas ierīkošanu piena lopkopības saimniecībā 2019. gadā tika ierīkots z/s “Ramanīši”, kas atrodas “Lielajos Anspokos”, Saunas pagastā, Preiļu novadā. Tur ganību sezonu varēja iesākt salīdzinoši agri un ar pietiekamu mitruma līmeni ganību zelmeņa ātrai augšanai ganību sezonas sākumā. Saimniecībā apsaimnieko 47 slaucamās govis un nodarbojas ar piena lopkopību, ganību periodā govis tiek ganītas. Demonstrējuma saimniecībā ganību sezona tika pabeigta septembra nogalē, kad zāles augstums bija vidēji 7 cm, kas uzskatāms par optimālu, lai ganību zelmenis sekmīgi pārziemotu. Pārāk vēla noganīšana rudenī var nelabvēlīgi ietekmēt zelmeņa ataugšanu, jo tiek traucēta rezerves barības vielu uzkrāšanās zālaugu saknēs, pasliktinās zelmeņa kvalitāte un samazinās izmantošanas laiks.

Šī gada sākumā, apsekojot un novērtējot ganību stāvokli janvāra beigās,  ganību zelmenis bija vienmērīgs visos laukos, bez novājinātu un atmirstošu augu laukumiem.

Kamēr aktīva zāles veģetācija nav sākusies, būtiski ir veikt ganību inventarizāciju, lai konstatētu, kā ganību zelmenis pārziemojis, novērtēt ganību zelmeņa botānisko sastāvu, zelmeņa vispārējo stāvokli. Tas nepieciešams, lai izvēlētos turpmāko ganību izmantošanas, atjaunošanas veidu.

Pirms ganību sezonas uzsākšanas jāveic kurmju rakumu izlīdzināšana, akmeņu un dažāda piesārņojuma novākšana no ganībām, ganību ceļu sakārtošana. Ganību ceļi jāierīko tā, lai govis varētu ērti pārdzīt no viena aploka uz citu. Laikus jāapzin, kādā stāvoklī ir ganību aprīkojums (ganību mietiņi, auklas, dzirdināšanas mucas, ūdens siles), vai ir nepieciešams kaut ko salabot vai iegādāties no jauna.

Pēc demonstrējuma pirmā gadā gūtās pieredzes, saimniecība izvērtē iespējas, kā nodrošināt arvien augstāku ganību ražību vadoties pēc konsultantu ieteikumiem. Tāpēc ir iegādāta zālāju piesējas – sējas sējmašīna (aprīkota ar ecēšām), kas ļaus veikt efektīvāku zālāju izmantošanu. Ganāmpulkam nepieciešamās ganību platības var samazināt, ja tiek paaugstināta ganību zelmeņa ražība. Jāizvēlas kvalitatīvs ganību zālāju maisījums, ganības jāierīko labi sagatavotā augsnē, kā arī viena no iespējām ir ganību piesēja agrā pavasarī.

Iepriekšējā gada pieredze ļauj secināt, ka jaunajā ganību sezonā, plānojot ganību aplokus, jācenšas tos veido tā, lai aploka garuma un platuma attiecības būtu pēc iespējas vienādas (kā kvadrāts). Šādam aplokam vajadzēs mazāk materiālu (aploka mietiņu, auklas) salīdzinājumā ar taisnstūra aploku. Palielinoties garuma un platuma attiecībai, var samazināties zāles apēdamība. Garā un šaurā aplokā ganoties, govis vairāk traucē cita citai, tiek ierobežota to brīva pārvietošanās. Ir pierādīts, ka 4 ha ganību aploka apstiepšanai kvadrātam līdzīgam laukam būs vajadzīgi 800 m auklas, taisnstūra 4 ha laukam – 990m, savukārt trīsstūrveida 4 ha ganību lauka iežogošanai vajadzēs 1030 metrus ganību auklas.

Govij dienā nepieciešami vidēji 70 kg ganību zāles. Ganību periods ilgst vidēji 150 dienas, bet katru gadu ar tendenci pagarināties. Uzsākot ganību sezonu, svarīgi gan nepāraudzēt zelmeni, gan arī ganīšanu neuzsākt par agru. Lai zālājs ataugtu vienmērīgi, ganīšanu vajadzētu uzsākt augu cerošanas beigās un stiebrošanas sākuma fāzē. Ganību noganīšanas reižu skaitu un vienmērīgu zelmeņa ataugšanu būtiski ietekmē tieši pirmās noganīšanas uzsākšanas laiks. Minimālais zāles daudzums, kad varētu sākt ganīšanu, ir 3–3,5 t/ha. Ganīšanu vislabāk uzsākt, kad ganību zelmenis sasniedzis 15–17 cm garumu un zālāja ražība 6–8 t/ha. Ja šie rādītāji tiek pārsniegti, tad vēlams zelmenim ļaut vēl nedaudz paaugties un tad to nopļaut sienam vai skābbarībai. Pagājušā gada ganību sezonā 2 aplokos (4 ha) ganību zelmenis 28. maijā tika nopļauts skābbarībai, sagatavoti 76 rituļi (aptuveni 53 t).

Maisījuma sastāvs: Kombi Mix (ganību airene 45%, auzeņairene 20%, timotiņš 20%, baltais āboliņš 10%, pļavas skarene 5%).

Parauga analīzes

Šajā laukā pēc pļaušanas ganīšana uzsākta 16. jūnijā.

Būtiski arī nenoganīt ganību zelmeni zemāk par 5–6 cm. Noganot par zemu, samazinās ganību zelmeņa ataugšanas ātrums un tā ilgmūžība. Zālei jādod laiks, lai tā pēc noganīšanas spētu uzkrāt rezerves barības vielas, tad ataugt un sacerot. Zelmeņa ataugšanai nepieciešamais laiks –  vidēji 25 dienas.

Pavasarī ataugšana notiek pat par 25–30% ātrāk nekā rudens pusē. Pavasarī zelmenis ganībām vajadzīgo ražību un augstumu 15 cm sasniegs 15–20 dienās, bet rudenī tam būs nepieciešamas 30–40 dienas. Pamatā to ietekmē klimatiskie apstākļi: aukstums, karstums, sausums, mitrums. Svarīgi veikt regulāru noganītā ganību zelmeņa appļaušanu. Appļaušana sekmē labāku apēdamību un pozitīvi ietekmē vienmērīgu ganību zelmeņa ataugšanu. Appļaušanas augstums – 8 cm. Ganību sistēmas un zālāju zelmeņi prasa tieši tādu pašu apsaimniekošanu un kopšanu kā graudkopības kultūras.

19-00-A00102- 000009, lote 13 “Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu” (LAD līguma Nr. LAD160419/P26).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Zita Briška,
demonstrējuma vadītāja, Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante