Jūs atrodaties šeit

Kūtsmēslu krātuves - aizsardzība pret vides piesārņojumu

Lopkopība
Zālēdāju projekts

Vislabākais garants aizsardzībai no piesārņojuma mūsu mainīgajos laika apstākļos ir pareizi izveidotas kūtsmēslu krātuves. Par dzīvnieku ietekmi uz agrovidi, kūtsmēslu vērtību un uzglabāšanu Baltic Deal konferencē savu vērtējumu sniedza LLKC Lopkopības nodaļas konsultants – eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns.

Lai palīdzētu zemniekiem izvērtēt, kādas un cik lielas kūtsmēslu krātuves nepieciešamas, drīzumā noslēgsies darbs pie tipveida mēslu krātuvju rasējumiem saimniecībām ar dažādu lopu skaitu, kas, precizējot arī potenciālās izmaksas, drīzumā tiks publicēti LLKC mājaslapā. 

 

Informāciju sagatavoja

Iveta Tomsone

LLKC Sabiedrisko attiecību vadītāja

Tel: 26004506

Iveta.Tomsone@llkc.lv

 

Uzziņai. Baltic Deal – Putting best agricultural practises into work (tulkojumā: Baltijas darījums - Labas lauksaimniecības prakses pielietošana). Baltic Deal ir saņēmis ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam paraugprojekta statusu. LLKC ir projekta vadošais partneris, kas atbildīgs par projekta ieviešanas koordināciju un atskaišu sagatavošanu. Projekta Baltic Deal mērķis ir uzlabot Baltijas jūras vidi, veicinot lauksaimniecības attīstību tā, lai netiktu vājināta konkurence vai lauksaimniecības produktu kvalitāte

Pievienot komentāru