Jūs atrodaties šeit

Izstrādāts svaigpiena pirkuma/pārdevuma līguma paraugs

Lopkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) izstrādājis nepārstrādāta svaigpiena pirkuma/pārdevuma līguma paraugu, ko pēc vajadzības var izmantot ikviens piena ražotājs, slēdzot līgumu ar piena pircēju.

Lēmumu izstrādāt piena piegādes līguma paraugu LLKC un LAD pieņēma šā gada sākumā, pēc tam, kad vairākas zemnieku saimniecības Vidzemē saskārās ar negodprātīgu piena pircēja rīcību, atsakoties norēķināties par piegādāto pienu. Nācās konstatēt, ka šajos un arī citos gadījumos, kad saimniekiem netiek samaksāts par pienu, piena piegādes līgumos ietverti saimniekiem neizdevīgi līguma nosacījumi.

Tādēļ pēc LLKC Pierīgas biroja vadītājas Kristīnes Ragaines-Volnianko iniciatīvas, iesaistot gan zemniekus – piena ražotājus, gan LLKC un LAD ekspertus, izveidots piena piegādes līguma paraugs, kurā ietvertie nosacījum ir vienlīdz godīgi gan pret piena piegādātāju, gan pircēju.

Kristīne Ragaine-Volnianko: “LLKC ir izdevies iegūt tādu saimnieku uzticības līmeni, kurā tiek lūgts ne tikai pēc padoma saimniekošanā, bet arī iesaistīties reālu problēmsituāciju risināšanā. Šajā gadījumā problēmjautājumos, kas skar juridiskas nianses. LLKC sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu izstādājis svaigpiena aprites līguma paraugu, kurā ieteikuma formā ietverti vēlamie sadarbības punkti kā pārdevējam, tā pircējam. Šis līgums izstrādāts, balstoties uz LAD praksi un LLKC pieredzi, risinot piena piegādātāju un pircēju strīdus. Līguma paraugu lūdzām izskatīt arī Vidzemes puses saimniekiem, kuri bija iniciatori šāda līguma tapšanai, un saņēmām pozitīvu novērtējumu.”

Atgādināsim, ka tīmekļa vietnē www.llkc.lv saimniekiem jau ilgāku laiku ir pieejams zemes nomas līguma paraugs, kas tiek plaši izmantots, jo ļauj saimniekiem taupīt naudu un laiku jurdiskajiem pakalpojumiem. Lauksaimniecības juridiskie jautājumi ir specifiski, un šobrīd lielākā pieredze to risināšanā ir LLKC un LAD. Līguma paraugs atrodams šeit: http://new.llkc.lv/lv/svaigpiena-pirkumapardevuma-liguma-paraugs

Informāciju sagatavoja

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja