Jūs atrodaties šeit

Izstrādātas prasības mazjaudas kautuvēm

Lopkopība

Lai veicinātu kautuvju veidošanu reģionos, izstrādāti jauni noteikumi, kas attiecas uz zemas kapacitātes (mazjaudas) kautuvēm, kurās kauto dzīvnieku gaļu realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū. 2013. gada 27. jūnijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 328 „Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū”, kas paredz prasības šādām zemas kapacitātes kautuvēm. Ir iecerēts, ka nelielu kautuvju izveidošanās radīs priekšnoteikumus, lai patērētāji varētu nopirkt Latvijas izcelsmes gaļu vietējā tirgū par konkurētspējīgu cenu.

Noteikumi nosaka prasības mazjaudas kautuvju uzbūvei, iekārtām un aprīkojumam. Jaunā kārtība arī regulē kaujamo dzīvnieku skaitu, nosaka atkāpes kaušanas telpām un to aprīkojumam, kā arī gaļas piegādes nosacījumus. Tāpat noteikumi paredz prasības veselības un identifikācijas marķējumam, ar kuru marķē gaļu, kas nonāk realizācijā no zemas kapacitātes kautuvēm.

Informācija sagatavota LLKC Lauku attīstības nodaļā
pēc ZM, LAD informācijas un MK noteikumiem

Publikācija no informatīvā izdevuma "Lauku Lapa" Nr. 7 (100)

Pievienot komentāru