Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes - demonstrējumi lopkopībā

02. Augusts 2022.
Teļš ir galvenais produkts, ko iegūst no zīdītājgovs. Atkarībā no teļa kvalitātes tālāk to izmantos gaļas ieguvei vai vaislai. Ienākumiem no teļa jāsedz izdevumi, kas radušies tā audzēšanas laikā, kā arī...
01. Augusts 2022.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti veikuši aprēķinus par piena pašizmaksu demonstrējumos iesaistītajās konvencionālajās piena lopkopības saimniecībās, salīdzinot saimnieciskās...
27. Jūlijs 2022.
LLKC sadarbībā ar z/s ”Lejas Zosēni”, biedrību ”Zemnieku saeima” un AREI aicina 19. augustā apmeklēt demonstrējumu noslēguma semināru par dažādu izmēru (lielumu) govju apsaimniekošanu vienā saimniecībā. Datums...
27. Jūlijs 2022.
Demonstrējums par tēmu: “Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā” tika uzsākts 2020. gada nogalē SIA “3D PRO” Madonas novada Ērgļu pagastā...
30. Jūnijs 2022.
Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas nozare Latvijā ir sākusi attīstīties salīdzinoši nesen, gadu no gada palielinās saimniecību un dzīvnieku skaits. Tomēr nozarē pastāv izaicinājumi, kas bremzē efektīvāku gaļas...
28. Jūnijs 2022.
Latvijas tumšgalve (turpmāk LT) ir vienīgā Latvijā selekcionētā vietējās izcelsmes aitu šķirne. Pirmās ziņas par teķu ģenealoģiskajām līnijām atrodamas otrajā LT šķirnes aitu ciltsgrāmatas sējumā, kas izdots...
27. Jūnijs 2022.
Latvijā gadu no gada palielinās slaucamo govju izslaukums, taču piena sausnas saturs samazinās. Pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas, vidējais izslaukums no govs pēdējo gadu laikā ir palielinājies no...
26. Jūnijs 2022.
LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, GLAB un AREI 13. jūlijā aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām bioloģiskā saimniekošanā. Lauka diena notiks Ērgļu saieta...
22. Jūnijs 2022.
Piena lopkopībā viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir piena kvalitāte. Somatisko šūnu skaits individuālas govs pienā paaugstinās, ne tikai saslimstot ar mastītu, bet ir viens no salīdzinoši viegli...
21. Jūnijs 2022.
Piensaimniecībās lielāko uzmanību pievērš slaucamo govju grupai. Tās saimniekam ir galvenās ieņēmumu devējas. Savukārt, ja pirmpiene, ienākdama ganāmpulkā, nedod pietiekamu piena daudzumu, vai arī tai pēc...
20. Jūnijs 2022.
LLKC sadarbībā ar SIA “Texel.lv”, biedrību “Latvijas Aitu audzētāju asociācija” un AREI aicina 30. jūnijā apmeklēt lauka dienu par precīzo tehnoloģiju izmantošanu intensīvā jēru nobarošanā. Lauka diena notiks...
15. Jūnijs 2022.
Arvien aktuālāks kļūst jautājums par piena ražošanu ar augstu sausnas saturu Demonstrējums par nelimitētas jaunpiena ( ad libitum ) izēdināšanas metodes ietekmi uz teles augšanu un attīstību, kas notika a/s “...
14. Jūnijs 2022.
Piensaimnieku māka ilgāk ganāmpulkā turēt ražojošās govis varētu pozitīvi ietekmēt saimniecību ekonomiskos rādītājus, samazināt piena ražošanas nozares ietekmi uz vidi un kopumā veicināt dzīvnieku ilgtspējīgu...
25. Maijs 2022.
LLKC sadarbībā ar z/s ”Spēkoņa”, SIA “Vienotnes”, SIA “Kalnāji”, biedrību ”Zemnieku saeima” un AREI aicina 9. jūnijā apmeklēt demonstrējumu noslēguma semināru par govju pirmās atnešanās vecuma ietekmi uz...
25. Maijs 2022.
LLKC sadarbībā ar SIA “Saimniecība Nākotne”, ZS un AREI aicina 10. jūnijā apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par laktāciju ietekmi uz pēcnācēju augšanu un attīstību gaļas liellopu saimniecībā. Lauka diena...

Lapas