Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes - demonstrējumi lopkopībā

26. Jūnijs 2022.
LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, GLAB un AREI 13. jūlijā aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām bioloģiskā saimniekošanā. Lauka diena notiks Ērgļu saieta...
22. Jūnijs 2022.
Piena lopkopībā viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir piena kvalitāte. Somatisko šūnu skaits individuālas govs pienā paaugstinās, ne tikai saslimstot ar mastītu, bet ir viens no salīdzinoši viegli...
21. Jūnijs 2022.
Piensaimniecībās lielāko uzmanību pievērš slaucamo govju grupai. Tās saimniekam ir galvenās ieņēmumu devējas. Savukārt, ja pirmpiene, ienākdama ganāmpulkā, nedod pietiekamu piena daudzumu, vai arī tai pēc...
20. Jūnijs 2022.
LLKC sadarbībā ar SIA “Texel.lv”, biedrību “Latvijas Aitu audzētāju asociācija” un AREI aicina 30. jūnijā apmeklēt lauka dienu par precīzo tehnoloģiju izmantošanu intensīvā jēru nobarošanā. Lauka diena notiks...
15. Jūnijs 2022.
Arvien aktuālāks kļūst jautājums par piena ražošanu ar augstu sausnas saturu Demonstrējums par nelimitētas jaunpiena ( ad libitum ) izēdināšanas metodes ietekmi uz teles augšanu un attīstību, kas notika a/s “...
14. Jūnijs 2022.
Piensaimnieku māka ilgāk ganāmpulkā turēt ražojošās govis varētu pozitīvi ietekmēt saimniecību ekonomiskos rādītājus, samazināt piena ražošanas nozares ietekmi uz vidi un kopumā veicināt dzīvnieku ilgtspējīgu...
25. Maijs 2022.
LLKC sadarbībā ar z/s ”Spēkoņa”, SIA “Vienotnes”, SIA “Kalnāji”, biedrību ”Zemnieku saeima” un AREI aicina 9. jūnijā apmeklēt demonstrējumu noslēguma semināru par govju pirmās atnešanās vecuma ietekmi uz...
25. Maijs 2022.
LLKC sadarbībā ar SIA “Saimniecība Nākotne”, ZS un AREI aicina 10. jūnijā apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par laktāciju ietekmi uz pēcnācēju augšanu un attīstību gaļas liellopu saimniecībā. Lauka diena...
25. Maijs 2022.
LLKC sadarbībā ar SIA “Lāses AM” novietni “Kolumbi”, SIA “Ances”, Latvijas Aitu audzētāju asociāciju, Gaļas liellopu audzētāju biedrību un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina 16. jūnijā piedalīties...
13. Maijs 2022.
LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Kalna Dambrāni” ( Viesītes pagasts, Jēkabpils novads), Zemnieku saeimu un AREI aicina apmeklēt lauka dienu piena lopkopības saimniecībā. Lauka diena notiks...
10. Maijs 2022.
LLKC sadarbībā ar AS ”Agrofirma Tērvete”, biedrību ”Zemnieku saeima” un AREI aicina 19. maijā apmeklēt lauka dienu par praktiskiem risinājumiem, apsaimniekojot augstražīgu piena govju ganāmpulku. Datums: 19.05...
02. Maijs 2022.
Zīdītājgovju audzētāju galvenais mērķis ir iegūt iespējami vairāk un kvalitatīvākus teļus, kurus izmantot sava ganāmpulka atjaunošanai vai paplašināšanai, vai piedāvāt pārdošanai. Lai saprastu, kā samazināt...
28. Aprīlis 2022.
LLKC īsteno demonstrējumu par kvalitatīvas rupjās lopbarības īpatsvara palielināšanas iespējām barības devā slaucamajām govīm, lai sasniegtu ekonomiski pamatotu ražību. Tas notiek zemnieku saimniecībā “Kalna...
04. Aprīlis 2022.
Lauksaimnieku aprindās dzirdēts teiciens, ka govij piens rodas uz mēles. Nereti tiek runāts gan par kvalitatīvas barības nozīmi, gan ģenētikas ietekmi, gan diskutēts par govju komforta nozīmi, lai dzīvnieki...
31. Marts 2022.
Lai izvērtētu dažādas ganīšanas sistēmas, zemnieku saimniecībā „Ramanīši” 2019. gadā tika uzsākts “Videi draudzīgas, daudzlauku ganību sistēmas demonstrējums piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt...

Lapas