Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes - demonstrējumi lopkopībā

26. Septembris 2022.
Iepazīstinām ar demonstrējumā “ Nelimitētas jaunpiena ( at libidum ) izēdināšanas metodes ietekme uz teļu augšanu un attīstību” (8. lote) iegūto atziņu pielietojumu praksē. Kopš 2019. gada akciju sabiedrībā “...
26. Septembris 2022.
Demonstrējums realizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, tēma: “Paaugstināta somatisko šūnu skaita cēloņi pienā un to novēršanas iespējas slaucamo...
26. Septembris 2022.
Tika realizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. LAD160419/P20. Demonstrējuma tēma: “Sabalansētas ēdināšanas nozīme piena sausnas...
26. Septembris 2022.
Demonstrējums tika realizēts LAP 2014-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līgums Nr. LAD160419/P24. Demonstrējuma tēma: ” Slaucamo govju pirmās atnešanās...
26. Septembris 2022.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs īsteno pasākumu Zemkopības ministrijas demonstrējumu programmas lopkopībā LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas...
26. Septembris 2022.
Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Papildināts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs īstenoja pasākumu...
07. Septembris 2022.
Pēdējās desmitgadēs piensaimniecības koncentrējas uz iegūtā piena daudzuma palielināšanu, rēķinot uz vienu govi. Taču patlaban vairāk uzmanības tiek veltīts ražošanas efektivitātes rādītājiem nevis tikai piena...
02. Augusts 2022.
Kā iegūt kvalitatīvu jēra gaļu, ar kādām izmaksām jārēķinās jēru nobarošanā – pēdējo gadu laikā par to bieži aizdomājas lauksaimnieki, aitu ganāmpulku apsaimniekotāji. Lai gūtu ieskatu, kā nobarot jērus,...
02. Augusts 2022.
Teļš ir galvenais produkts, ko iegūst no zīdītājgovs. Atkarībā no teļa kvalitātes tālāk to izmantos gaļas ieguvei vai vaislai. Ienākumiem no teļa jāsedz izdevumi, kas radušies tā audzēšanas laikā, kā arī...
01. Augusts 2022.
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti veikuši aprēķinus par piena pašizmaksu demonstrējumos iesaistītajās konvencionālajās piena lopkopības saimniecībās, salīdzinot saimnieciskās...
27. Jūlijs 2022.
LLKC sadarbībā ar z/s ”Lejas Zosēni”, biedrību ”Zemnieku saeima” un AREI aicina 19. augustā apmeklēt demonstrējumu noslēguma semināru par dažādu izmēru (lielumu) govju apsaimniekošanu vienā saimniecībā. Datums...
27. Jūlijs 2022.
Demonstrējums par tēmu: “Starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējas zīdītājgovju ganāmpulkā bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā” tika uzsākts 2020. gada nogalē SIA “3D PRO” Madonas novada Ērgļu pagastā...
30. Jūnijs 2022.
Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas nozare Latvijā ir sākusi attīstīties salīdzinoši nesen, gadu no gada palielinās saimniecību un dzīvnieku skaits. Tomēr nozarē pastāv izaicinājumi, kas bremzē efektīvāku gaļas...
28. Jūnijs 2022.
Latvijas tumšgalve (turpmāk LT) ir vienīgā Latvijā selekcionētā vietējās izcelsmes aitu šķirne. Pirmās ziņas par teķu ģenealoģiskajām līnijām atrodamas otrajā LT šķirnes aitu ciltsgrāmatas sējumā, kas izdots...
27. Jūnijs 2022.
Latvijā gadu no gada palielinās slaucamo govju izslaukums, taču piena sausnas saturs samazinās. Pēc Lauksaimniecības datu centra informācijas, vidējais izslaukums no govs pēdējo gadu laikā ir palielinājies no...

Lapas