Jūs atrodaties šeit

Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Papildināts

Lopkopība
Demonstrējumi lopkopībā

Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Papildināts

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs īstenoja pasākumu Zemkopības ministrijas demonstrējumu programmas lopkopībā LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. LAD160419/P27, tēma: “Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”, 19-00-A00102-000003, lote02, (LAD līguma Nr. LAD160419/P27)

Par barības devu sagatavošanu aitu ēdināšanai:

Pamatojoties uz saimniecībā sagatavoto barības līdzekļu ķīmiskā sastāva rezultātiem, tika sastādītas barības devas aitām ziemas periodā. Aitu ēdināšanai ziemas periodā izmanto sienu un skābbarību, bet vasarā – ganību zāli. Zāles skābbarība tiek gatavota, izmantojot rituļu tehnoloģiju, no zaļmasas, ko veido stiebrzāļu tauriņziežu maisījums. Barības devas tika aprēķinātas, izmantojot Microsoft Excel programmu, pamatojoties uz nepieciešamajām barības vielām dzīvniekiem attiecīgā fizioloģiskā stāvoklī.

Aprēķinot barības devas audzējamām aitām, tika ņemta vērā viņu vidējā dzīvmasa (no 40 līdz 50 kg), un diennaktī nepieciešamo galveno barības vielu vajadzība: līdz 1,3 kg sausnas, 125 g sagremojamā proteīna un 11,7 MJ enerģijas.

Šo vajadzību pilnībā nodrošināja 4,50 kg zāles skābbarība un 0,5 kg siens. Palielinoties aitu dzīvmasai, palielinās barības vielu vajadzība optimāla augšanas procesa nodrošināšanai. Aitām ar dzīvmasu  50–60 kg barības sausnas vajadzība ir līdz 1,5 kg, sagremojamā proteīna – 145 g, bet enerģijas 14,4 MJ. Lai šo vajadzību nodrošinātu, aitām bija jāspēj apēst 5,50 kg zāles skābbarību un 0,50 kg sienu. Izmantojot sagatavotās barības devas, ar skābbarību nodrošināja 90% un sienu 10% no aitām vajadzīgām barības vielām. Sagatavojot kvalitatīvu rupjo lopbarību, kā tas bija demonstrējuma laikā, audzējamām aitām, aitu mātēm lecināšanas laikā un pirmajā grūsnības pusē  nodrošinātas vajadzīgās barības vielas, izmantojot zāles lopbarību. Grūsnības otrajā pusē un zīdīšanas perioda laikā nepieciešamas arī spēkbarības piedevas. Vasaras periodā aitas atrodas ganībās, kur tās var uzņemt zāli tik, cik vēlas.

Izmantotā literatūra: Norvele G., Kairiša D. (2011) Aitkopības rokasgrāmata. http://www.laukutikls.lv/system/files_force/informativie_materiali/aitu-rokasgramata.pdf?download=1 Aitkopības rokasgrāmata. (2011) https://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2012/03/Aitkop%C4%ABbas-rokasgr%C4%81mata.pdf Latvijas tumšgalves aitu šķirnes audzēšanas programma (precizēta 2022.) https://www.ldc.gov.lv/lv/media/978/download

Sagatavoja:

Daiga Baltiņa, LLKC konsultante

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.