Jūs atrodaties šeit

Ar ko pirmpiens ir īpašs

Lopkopība
Piena lopkopība

Lai arī, gatavojot šo rakstu, aiz loga ir sarmains ziemas rīts, tomēr, izejot laukā agri no rīta, jau varam sajust īpašo pavasara smaržu. Tas nozīmē – govju atnešanās sezona jau ir pavisam tuvu, tāpēc šoreiz par pirmpiena lomu teļu dzīvē.

Kaut visi zinām, ka pirmpiens teļiem ir vitāli svarīgs, jo tie piedzimst bez imunitātes, redzot situāciju saimniecībās, vēlos atkal par to atgādināt. Esmu pārliecināta, ka, tikai saprotot pirmpiena nozīmi, mēs darīsim lietas pareizāk. Pirmkārt, ir vairāki faktori, kas nosaka, cik lielu imunitāti teļi saņems no izēdinātā pirmpiena. Piemēram, teļa spēja absorbēt antivielu proteīnu (galvenokārt imunoglobulīnus) no jaunpiena ir ļoti atkarīga no tā, cik ātri pēc dzemdībām tas tiek teļam izēdināts. Četras stundas pēc piedzimšanas antivielu uzsūkšanās spēja teļam ir samazinājusies par 25%, praktiski beigusies tā ir pēc 24 stundām.

Mērķis ir nodrošināt teļu ar vismaz 100 g imunoglobulīnu, izēdinot 2 l pirmpiena. Tas nozīmē, ka katram litram ir jāsatur vismaz 50 grami imunoglobulīnu. Tomēr daudz labāk ir pirmajā reizē iedot 200 gramus imunoglobulīnu, kas nozīmē, ka ar zondi ir jāievada 4 litri pirmpiena.  Pirms pirmpiena izēdināšanas ir jānosaka tā kvalitāte.

Tad nāk jautājums, kas tad ir šie imunoglobulīni un kāda ir to loma? Tipisks imunoglobulīnu sadalījums pirmpienā ir apmēram 85–90% IgG, 5% IgA un 7% IgM. IgG ir galvenais sistēmiskās imunitātes nodrošinātājs un nepieciešams arī zarnu traktā vai zarnās. IgA ir mazāka nozīme gremošanas trakta (zarnu) imunitātes nodrošināšanai pret zarnu patogēniem. Savukārt IgM ir nozīmīga loma imunitātes nodrošināšanai zarnu taktā, galvenokārt, lai palīdzētu novērst septicēmiju (infekciju), un nodrošinātu imunitāti pret zarnu patogēniem. Vēl viens būtisks faktors – visu imunoglobulīnu veidu kopdarbība ir daudz efektīvāka, nekā katra veida iedarbība atsevišķi.

Antivielu uzņemšana no pirmpiena teļa organismā samazinās stresa apstākļos, ko var radīt aukstums, smagas dzemdības, nevērīga aprūpe un ēdināšana. Vēl viens cēlonis samazinātai spējai absorbēt antivielas ir piena bakteriālais piesārņojums. Netīrs (pilns ar baktērijām) piens ne tikai tieši rada problēmas teļam, jo zarnu traktā nonāk daudz nevēlamu baktēriju, bet arī samazina spēju absorbēt antivielas savā organismā. Praktiskos izmēģinājumos saimniecībās ir konstatēts, ka 33–90% no pirmpiena paraugiem tiek pārsniegts maksimālais pieļaujamais baktēriju daudzums 100 000 KVV/ml (KVV – kolonijas veidojošās vienības), kā arī koli formu baktēriju maksimāli pieļaujamais skaits 10 000 KVV/ml.

Trīs primārie piena piesārņojuma avoti:

  • netīrs govs tesmenis;
  • baktēriju vairošanās, pienu nepareizi uzglabājot;
  • netīras slaukšanas piena kannas, piena pudeles vai spainīši.

Pēdējais nosauktais ir visizplatītākais un biežākais patogēno baktēriju ceļš uz pirmpienu. Ja pirmpienu atdzesē divu stundu laikā līdz +4 °C, tad nesasaldētu to var uzglabāt ledusskapī un izlietot 3 dienu laikā. Ja ir jāuzglabā ilgāk, tad tas ir jāsasaldē un jāuzglabā saldētavā.

Jau gandrīz pirms 20 gadiem ASV tika veikts pētījums, kurā kādā fermā gadu telītēm, kas piedzima, pirmajā reizē tika doti 2 vai 4 litri pirmpiena. Pēc tam šīs telītes tika turētas un barotas pilnīgi vienādi. Apkopojot pētījuma datus, noskaidrojās, ka veterinārās izmaksas bija 2x lielākas tām telītēm, kas pirmajā reizē saņēma 2 l pirmpiena. Vidējais dzīvsvara pieaugums līdz sēklošanas vecumam par 0,22 kg/diennaktī lielāks bija telītēm, kas pirmajā reizē saņēma 4 l pirmpiena.

Lielākais pārsteigums bija izslaukums, jo pirmajā laktācijā telītēm, kas bija saņēmušas 4 l pirmpiena, izslaukums bija par 11% lielāks nekā tām, kas saņēma 2 l pirmpiena. Šī atšķirība ne tikai saglabājās, bet pat palielinājās līdz 17% otrajā laktācijā.

Kāpēc veidojas šīs atšķirības? Noskaidrots, ka pirmpienā ir vairāk nekā 200 bioaktīvo vielu, kas ietekmē augšanu, barības vielu izmantošanos, baktēriju “neitralizēšanu”. Nelielam ieskatam pirmpiena atšķirības no pilnpiena var redzēt 1. tabulā.

1. tabula. Pirmpiena un pilnpiena sastāva salīdzinājums

Komponents

Mērvienība

Pirmpiens

Pilnpiens

Enerģija

MJ/l

6

2,8

Imunoglobulīns G

g/l

81

<2

Laktoferīns

g/l

1,84

-

Insulīns

 μg/l

65

1

Glukagons

μg/l

0,16

0,001

Prolaktīns

μg/dl

280

15

Augšanas hormons

μg/dl

1,4

<1

IGF-1

μg/dl

310

<1

Leptīns

μg/dl

30

4,4

TGF-α

μg/dl

210

<1

Kortizons

ng/ml

1500–4400

710

17β Estradiols

ng/ml

1000–2000

10–20

Avots: Blum and Hammon, 2000; Bonnet et al., 2002; Blum and Baumrucker, 2008

Aplūkosim nedaudz tuvāk pirmpiena sastāvu. Pirmkārt, sausnas daudzums pirmpienā ir divreiz lielāks nekā parastajā pienā. Līdz ar to arī kopējais barības vielu daudzums ir divreiz lielāks. Kā redzams tabulā, enerģijas daudzums ir pat vairāk nekā divreiz lielāks, kvalitatīvam pirmpienam imunoglobulīnu daudzums ir 81 g/l, bet parastajā pienā imunoglobulīnu praktiski nav. Laktoferīns, kam ir antibakteriālas īpašības, nav atrodams pienā, bet pirmpienā tā ir daudz. Pirmpienā ir vēl daudz komponentu, kas pienā vispār nav atrodami. Lielākā daļa no tiem ir hormoni, kas teļiem veicina augšanu. Joma, kur zinātniekiem jāturpina pētījumi, ir epiģenētika. Augsta uzturvērtība, IgG un citi vielmaiņas komponenti var viegli aktivizēt vairāk gēnu, kas veicina augšanu, veselību un vēlāk arī piena ražošanu.

Standarta rekomendācija teļu ēdināšanā paliek nemainīga – vismaz pirmajās trīs dzīves dienās teļam ir jāsaņem pirmpiens un jaunpiens (vislabāk no savas mātes). Pirmpiens pēc savas definīcijas ir piens, ko izslaucam no govs pirmajā reizē pēc atnešanās, nākamajās slaukšanas reizēs jau slaucam jaunpienu līdz brīdim, kad pienu varam slaukt koppienā.  Lai arī imunoglobulīnu daudzums pēc 24 stundām jau ir pavisam zems, tomēr daudzas teļa attīstībai būtiskas vielas saglabājas augstākā līmenī nekā pilnpienā (sk. 1. grafiku).

1. grafiks. Pirmpiena un jaunpiena sastāva salīdzinājums ar pilnpienu

Kā noskaidrojām, pirmpiens nepieciešams ne tikai imunitātes veidošanai teļam, bet tā daudzie bioaktīvie savienojumi pozitīvi ietekmē augšanu, barības vielu izmantošanos un izslaukumu nākotnē. Tātad, lai iegūtu veselīgas telītes un ražīgas govis nākotnē, ir vitāli svarīgi pēc atnešanās izēdināt 4 litrus pirmpiena un pirmajās trijās dienās turpināt izēdināt jaunpienu. Tikai pēc tam var pāriet uz pilnpienu vai piena aizvietotāju.      

Silvija Dreijere,

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja