Jūs atrodaties šeit

Aitkopjiem ir svarīga nobaroto jēru realizācija

Lopkopība
Aitas un kazas

Septembrī gaļas šķirnes aitu audzēšanas interešu grupa apmeklēja SIA “IDZ” ražotni “Sidrabjērs”. Uzņēmums ne tikai sniedz kautuves pakalpojumus, bet arī veic gaļas pārstrādi un realizāciju.

Uzņēmums ir bioloģiski sertificēts, tas nozīmē, ka bioloģiskā saimniecībā audzētās aitas iespējams nokaut bioloģiskā kautuvē. Mēnesī iepērk un pārstrādā ap 170 trušiem, 50 līdz 60 jaunlopiem, līdz 300 aitām. ”Sidrabjērs” ražo augstākās kvalitātes jēra, truša un jaunlopa gaļas bioproduktu. Par eko produktu drīkst saukt pārtikas produktu, kas ražots un pārstrādāts saimniecībā, kurā izdots sertifikāts par atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības regulām. Uzņēmumam ir savas preču zīmes – “Sidrabjērs”, “Sidrabtrusis” un “Sidrabteļš”. Savu produkciju uzņēmums realizē zemnieku un lauku labumu tirdziņos, tam ir savs tirdzniecības stends tirdzniecības centrā  “Rīga Plaza”.

Dzīvniekus iepērk ne tikai no lielām saimniecībām, bet arī no mazajām, apmēram 200 km rādiusā. Vēlamais vienā reizē iepērkamo jēru skaits ir līdz 30, tāpēc mazo saimniecību īpašniekiem vajadzētu kooperēties, lai nodrošinātu nepieciešamo dzīvnieku skaitu. Kautuves vadītājs Jurģis Balodis stāstīja, ka tiek plānoti maršruti, lai savāktu dzīvniekus. Klienti, kas uzsākuši sadarbību ar “Sidrabjēru “, ir apmierināti, par to liecina garās rindas uz aitu nodošanu, tuvākais iepirkuma mēnesis tagad ir 2018. gada janvāris. Katram piegādātājam ir iespēja slēgt līgumu par dzīvnieku piegādi. Samaksa tiek veikta par dzīvnieka kautsvaru, bet liemeņa kvalitāte pēc tauku noslāņojuma un muskulatūras netiek ņemta vērā. Nobarojamo jēru svars realizējot nedrīkst būt mazāks par 45 līdz 50 kg.

Arī interešu grupas dalībniekiem svarīgākais jautājums ir samaksa par izaudzētajiem dzīvniekiem, pārdodot tos dzīvus, gan realizējot pārstrādātu produkciju. Ražotne “Sidrabjērs”  sniedz pakalpojumus izaudzēto dzīvnieka kaušanā, sadalē, malšanā un produkcijas iestrādi vakuumā. Samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem grupas dalībniekiem šķita pievilcīga. Izmantojot šo pakalpojumu, zemnieks var tirgot produkciju, kas iegūta no saimniecībā audzētiem dzīvniekiem.

Uzņēmuma sortimentā vēl ir dažādi konservi no aitas, truša un jaunlopa, desas, pastētes. Šos produktus iespējams iegādāties. Desas pēc receptūras tiek gatavotas Saldus gaļas kombinātā. Liela vērība tiek veltīta produkcijas kvalitātei, regulāri tiek ņemtas izejvielu analīzes, jebkurš ražošanas posms ir izsekojams.

Interešu grupas dalībnieki bija ieinteresēti iepazīties ar uzņēmuma darbību, kuram tiek pārdoti izaudzētie dzīvnieki, par iespēju saņemt pakalpojumu kautķermeņa sadalē un fasēšanā.

Hermīne Leišavniece,

LLKC Balvu konsultāciju biroja lopkopības konsultante

Foto Galerija: