Jūs atrodaties šeit

Aicinām uz fermu dienu par vaislas kazu izaudzēšanu

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Lopkopība
Aitas un kazas
Zālēdāju projekts

LLKC Lopkopības kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros rīko fermu dienas pasākumus izmēģinājumu saimniecībās. Fermu diena par vaislas kazu izaudzēšanu, izmantojot dažādus ēdināšanas un turēšanas veidus, notiks 3. septembrī Talsu novada Vandzenes pagasta zemnieku saimniecībā „Bērzi”. Sākums pulksten 10.45.  

Darba kārtība:

Reģistrācija z/s „Bērzi” informācijas punktā (vadīties pēc norādēm) no plkst. 10.30 līdz 10.45.

Kazkopības teorētiskās un praktisko zināšanu apguve:

·       Kazu ēdināšanas īpatnības, ekonomiskie aspekti kazkopībā (Anita Siliņa, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja);

·       Izmēģinājuma „Vaislas kazu izaudzēšana, izmantojot dažādus ēdināšanas un turēšanas veidus” gaita un rezultāti (Daina Jonkus, LLU LF profesore);

·       Talsu novada Vandzenes pagasta z/s „Bērzi” apskate, jautājumi un diskusijas.

Demonstrējums un fermu diena notiek Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Ilgtspējīgas lauksaimniecības ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.

Plašāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz 31. augustam pie Anitas Siliņas, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītājas, mob. tālr. 28601061, vai rakstot uz e-pastu: anita.silina@llkc.lv, vai pie Kristīnes Pilienas, Latvijas Kazkopības biedrības valdes priekšsēdētājas, z/s „Bērzi” saimnieces, mob. tālr. 29136187.

Pievienot komentāru