Jūs atrodaties šeit

Notiks seminārs kazkopībā

Lopkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Kazkopības biedrību organizē semināru par kazu audzēšanas aktuālajiem jautājumiem un pārraudzības darba organizāciju.

Mērķauditorija: nozares interesenti, esošie pārraugi kazkopībā kvalifikācijas paaugstināšanai, personas, kuras vēlas iegūt pārrauga tiesības kazkopībā vienā ganāmpulkā un citi, kam aktuāla kazkopība.

Mācību struktūra: klātienes nodarbības.

Mācību norise: 11.-12.12.2019. sākums plkst. 09.30.

Norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Galvenās mācību tēmas: piena un gaļas kazu audzēšanas programmas, kazu ēdināšana, eksterjera vērtēšana, pārraudzības organizācija, M3 programma, ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistrācija. Pēc mācībām iespēja nokārtot eksāmenu kazu pārraudzībā un snieguma pārbaudē.

Lektori: Latvijas Kazkopības biedrības, LLU, LLKC, Lauksaimniecības datu centra un Zemkopības ministrijas speciālisti.

Seminārs ir bez maksas.

Eksāmens pārraudzībā un snieguma pārbaudē: 15,00 eiro t.sk. PVN.

Pieteikšanās līdz 09.12.2019. šeit: https://www.mitto.me/kazkopiba-11/pieteikties

Kontaktinformācija: LLKC Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Foto Galerija: